Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

O našem KŽM a kroužcích

Obsah této složky

Samostatnou složku našeho webu "O našem KŽM a kroužcích" jsem založil proto, abychom mohli na jednom místě soustředit všechny důležité informace o kroužcích, které vedeme a o naší práci za posledních 15 let. Zkratka KŽM znamená buď kroužky železničních modelářů jako celek, včetně naší pracovny a modelového kolejiště, nebo jednotlivý kroužek železničních modelářů. Myslím si, že z kontextu vždy jednoznačně vyplývá význam této zkratky.

V připojených článcích popíšeme 15 let naší práce od vzniku kroužků železničních modelářů v Hobby centru 4 v roce 2007 a dále plánování a realizaci přístavby pavilonu A a v důsledku toho i rozšíření naší pracovny a tím i k rozšíření našeho kolejiště. Tyto práce probíhají od léta 2020 až do roku 2022 a jsou podrobně popsány v řadě článků naší Kroniky zde na našem webu. Sem jsem přetáhnul a upravil články, které tato temata popisují souhrnně. Jedná se o tyto články:

- O našich kroužcích
- Patnác let od vzniku našeho KŽM
- Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM
- Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

© A.T. - 15.6.2022, poslední úprava textu 4.10.2022

O našich kroužcích

Ve školním roce 2022/23 vedeme tyto kroužky železničních modelářů (KŽM):

Úterý 14:30 - 16:00 - železniční modeláři pro nejmenší (8-10 let) - nově vypsaný kroužek
Úterý 16:15 - 18:30 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Středa 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Středa 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (12-99 let)
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (12-99 let)

Podrobný popis jak se přihlásit do kroužku, náplň práce našich kroužků a řadu dalších informací najdete v článcích
- "Kontakty, přihlášky " a
- "Základní informace" v menu nahoře.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Patnác let od vzniku našeho KŽM

V září 2022 to bude již 15 let od vzniku kroužku železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4. Tehdy jsem začínal jako vedoucí sám s jedním kroužkem a s 8 žáky základní školy. Začínali jsme velmi skromně s malým domácím kolejištěm, které jsem zapůjčil k provozu a jen s několika modely kolejových vozidel. V Hobby centru 4 jsme všichni začínali pracovat na vedlejší pracovní poměr, takže zpočátku nám ta práce nepřibývala tak rychle, jak bychom chtěli.

Přístavba pavilonu A - rozšíření naší pracovny

Následující článek popisuje plánování a realizaci akce "Přístavba pavilonu A" a náš podíl na ní. V důsledku této akce se rozšířila naše pracovna na dvojnásobnou plochu, celkem na 74m2. Proto jsme mohli rozšířit naše kolejiště i pracovní plochy. Tyto práce probíhaly převážně vždy v letních měsích v letech 2020 až 2022 a jsou popsány v následujícím článku zde nebo podrobně v Kronice na našem webu. Zde jsou tyto práce popsány souhrnně od prvních plánů až po realizaci stavby.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši naše práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu ještě se stručným líčením naší spolupráce s firmou provádějící přístavbu a pokračuji s následujícími prácemi při stavbě nábytku do naší pracovny, ale především při rozšiřování našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2022. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla, i když některé postupy práce zde ukážeme. Podrobně je ale vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2022.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Syndikovat obsah