Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Přístavba pavilonu A - rozšíření naší pracovny

Následující článek popisuje plánování a realizaci akce "Přístavba pavilonu A" a náš podíl na ní. V důsledku této akce se rozšířila naše pracovna na dvojnásobnou plochu, celkem na 74m2. Proto jsme mohli rozšířit naše kolejiště i pracovní plochy. Tyto práce probíhaly převážně vždy v letních měsích v letech 2020 až 2022 a jsou popsány v následujícím článku zde nebo podrobně v Kronice na našem webu. Zde jsou tyto práce popsány souhrnně od prvních plánů až po realizaci stavby.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Již někdy v roce 2015 jsem uvažoval o možnosti rozšíření naší pracovny. Vedly mě k tomu téměř neúnosné poměry v naší pracovně, tehdy již stísněné a přeplněné. Pracovnu jsme získali v roce 2008 a tehdy jsem byl rád, že je prostorná, její rozměry jsou 6,25 x 6 metrů, což zpočátku vyhovovalo. Po založení našeho KŽM a našem ročním pobytu v malé místnosti u vchodu do pavilonu A to byla rozhodně změna k lepšímu. Jenže jak šel čas a rostlo naše kolejiště i vybavení pracovny nábytkem, současně s tím se protor zaplňoval materiálem i rozdělanými prácemi našich svěřenců. K tomuto účelu jsme využívali i předsíň - průchozí místnost. Ostatně do předsíně jsme rozšířili i rozebíratelnou část našeho kolejiště, kterou provozujeme několikrát ročně. Z těchto všech důvodů byly prostory v naší praconě stísněné a proto jsem uvažoval o možnostech rozšíření naší pracovny i našeho kolejiště. V počátku svých úvah jsem ovšem netušil, že se stanou skutečností a považoval jsem je spíše jen za pěkné přání, ne-li přímo fantazii.

Situace se ale změnila, když jsem vyrozuměl, že vedení Hobby centra 4 se nápad rozšíření naší pracovny zamlouvá. Proto jsem ihned nakreslil, jak si rozšíření pracovny představuji. Po konzultacích s vedením Hobby centra 4 jsem nakreslil konečnou skicu (v květnu 2017), která se stala podkladem práce architekta, který naši představu realizoval ve svém projektu (koncem roku 2017). Potom následovalo více než dvouleté období čekání na stavební povolení s urgencemi stavebního úřadu na Praze 4. Když jsme konečně stavební povolení měli (3/2020), vypukl koronavirus. Naštěstí se podařilo v této době poptat firmy a z nich vybrat jednu, která se ujala realizace tohoto projektu. Přístavba zahrnuje dvě oddělené místnosti: jednak rozšíření naší pracovny o rozměrech 6x6 metrů a jednak skladiště leteckých modelářů o rozměrech 3x6 metrů, přístupné z pracovny leteckých modelářů. Rozšíření naší pracovny navazuje přímo na naši původní pracovnu, takže vznikla místnost o celkových rozměrech 6x 12,5 metru.

Realizace přístavby probíhala během června a července 2020. Práce na přístavbě probíhaly docela rychle, pracovníci firmy byli slušní a spolupráci s nimi si chválím, ale pro nás celá akce znamenala pochopitelně spoustu práce jednak v průběhu přístavby (stěhování a vyklízení prostor), ale zejména po ní (úklid po stavbě, nastěhování našich věcí zpět, výroba nových dílů nábytklu a nových částí kolejiště).

Začátkem srpna 2020 jsme převzali hotovou rozšířenou pracovnu. Děkujeme vedení Hobby centra 4, které celou akci umožnilo a nadále podporovalo. Po úklidu jsme se mohli pustit konečně do práce. Celý tříletý pracovní maraton, který následoval, popíši v dalším článku.

©A.T. článek vložen 12.2.2021,
poslední úprava umístění článku, jeho textu a fotografií 24.2.2022