Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Program naší práce v kroužcích

Pokud chceme z chlapců (případně děvčat) vychovat železniční modeláře, musíme je vystavit soustavnému tréningu v teorii, modelovém provozu i v praktickém modelování, případně v elektrotechnice pro řízení kolejiště. Toto vše však není možné absolvovat v jednom ani dvou školních létech. Chlapci se u nás v prvních létech naučí jen základy základů a teprve v kroužcích pokročilých sbírají další zkušenosti. Řada znich je u nás 6 nebo 8 let i více.

V tomto článku se dočtete jakých činností se mohou v našich kroužcích chlapci (a děvčata) zúčastňovat. Stručně řečeno jde zejména o kolektivní modelový provoz kolejiště, k tomu nezbytnou výuku teorie, dále o cvičné práce (stavbu dioramat a jiné) a o samostatnou modelářskou praxi. To je v článku podrobně uvedeno.

Výchovný program našich kroužků
Dalo by se říci, že práce v našich kroužcích je velmi rozmanitá, ale potřebuje to čas než se všemu naučíte. Proto to od chlapců vyžaduje dostatek trpělivosti, než se ke všem činnostem dostanou. Chtěli bychom jim předat pokud možno vše, co sami víme a umíme, ale nelze to do dětí tlačit silou a úspěšně učit je možné jen ty vnímavé a ukázněné. My, vedoucí kroužků železničních modelářů, jsme museli sami zvládnout několik řemesel a nastudovat spousty knih a prochodit řadu nádraží a tratí. A to vyžaduje hodně času.

Se začátečníky (i s těmi nejmenšími) děláme v prvním pololetí převážně jen teorii a modelový provoz. Teorie je nutná zejména pro zvládnutí modelového provozu, nejvíce jde o návěstní předpisy a pravidla provozu na modelovém kolejišti, ale také o rozlišování a označování vozidel, aby chlapci věděli, s jakými vozidly u nás jezdí a uměli je správně pojmenovat. Začátečníci pak ve druhém pololetí dělají cvičné modelářské práce (zatravnění a diorama se skálou viz dál v tomto článku).
Provoz našeho modelového kolejiště probíhá celoročně téměř každou schůzku (v její druhé polovině). Přitom jsou chlapci rozděleni na strojvedoucí a výpravčí, kde strojvedoucí řídí lokomotivy jednotlivých vlaků a výpravčí řídí provoz kolejiště jako celku. Při provozu modelové železnice se snažíme co nejvíce napodobit skutečnost, jaká bývala na tratích ČSD, včetně telefonické nabídky vlaků.

Středně pokročilí (ať již chodí do začátečníků nebo pokročilých) dělají trochu pokročilejší cvičné práce (diorama s malým mostem, viz dále). Toto diorama si již musejí sami navrhnout a nakreslit do sešitu. Případně mohou začít dělat modely jednoduchých budov, nebo mostů ze stavebnic nebo jiné práce. Doporučuji stavebnice z kartonu a nikoliv plastové stavebnice. Pokud středně pokročilí chodí do začátečníků, zopakují si s nimi teorii, pokud chodí do pokročilých, tam již mnoho teorie není. Já osobně doporučuji středně pokročilým chodit do začátečníků. Dělají tam modelářské práce přiměřené svým schopnostem, ale teorii si znovu proberou.

V kroužcích pro pokročilé již teorii probíráme jen občas a jsou to již partie trochu obtížnější (například principy pohonu parních, motorových a elektrických lokomotiv a pododbně). V těchto kroužcích jsou již starší členové (i dospělí) a většina z nich dělá individuální práce, které jsou přiměřené jeho schopnostem a zájmům. Například modely budov, dioramata podle vlastního návrhu, nebo pracují přímo na krajině kolejiště a zatravňují nebo zaštěrkovávají, dělají modely budov případně asistují vedoucím při elektrických pracích na kolejišti apod.

Program cvičných prací a dioramat
Systém našich cvičných prací by měl chlapce postupně přivést ke schopnostem dobře zvládnout stavbu krajiny, budov, mostů (ze stavebnic, případně z ruky), případně listnatých stromů. Nemáme ambice učit naše svěřence stavbě vozidel. To je skutečně náročné a dobře to zvládne jedno dítě z mnoha (a většinou se k tomu propracuje až v dospělém veku). Ale ti hodně šikovní se mohou naučit např. patinovat starší vozidla.

První cvičná práce - diorama se skálou
První cvičnou prací je zazelenění malého čtverečku pěnového polystyrenu, cca 8x8 cm. Účelem této práce je tréning pokládání a lepení travní foliáže roztrhané na malé kousky tak, aby mezi nimi nebyly vidět spoje, kde na sebe navazují a aby byl celý čvereček pěnového polystyrenu souvisle zatravněn. Je to průprava pro druhou cvičnou práci, jejíž součástí je také zatravnění a pro další práce při zatravňování krajiny. Tuto cvičnou práci si berou naši chlapci po dokončení domů.

Druhá cvičná práce - diorama se skálou
Druhou cvičnou práci dělají začátečníci hned prvním rokem, co jsou u nás. Diorama je již o něco větší (v půdorysu zhruba 14x17 cm), ale stále ještě dost malé na to, aby objem práce nenutil děti pracovat příliš dlouho. Na tomto dioramatu je kolej, kterou je potřeba naměřit na délku, kolejnice zapilovat a navléct do pražcového podloží. Na diorama se musí nalepit nízký násep pod kolej a další schůzku kroužku na tento násep nalepit kolej. U kraje dioramatu je za kolejí skála, která se musí odlít ze sádry, nalepit na diorama a nabarvit vodovými barvami. Nakonec se diorama zatravní pomocí travní foliáže a nakonec se zaštěrkuje kolej. To by zkušenému modeláři zabralo čistého času jen několik hodin práce, ale s technologickými přestávkami na lepení základu dioramatu, tvrdnutí sádry po odlití skály a další lepení to trvá zhruba 8 až 12 schůzek (týdnů). V čase těchto technologických přestávek se chlapci účastní modelového provozu kolejiště. Je také třeba počítat s tím, že kluci občas chybí a že některé práce je vhodné dělat ve více lidech současně (např. odlévání sádry, zatravnění). S touto cvičnou prací začínáme v lednu nebo v únoru a máme jako dead-line konec školního roku, ale většina kluků bývá již v květnu s touto prací hotová. Tuto cvičnou práci si berou naši chlapci po dokončení domů.

Třetí cvičná práce - diorama s malým mostem
Třetí cvičnou práci dělají začátečníci až druhým rokem, co jsou u nás. Tato práce je již prací více samostatnou. Toto diorama má rozměry 28x17cm. Aby se most na diorama vešel, musí být jen krátký, maximální délka mostu je 15 cm. Chlapci si mohou most vyrobit u nás v kroužku z papíru (kartonu), případně si mohou koupit stavebnici malého mostu sami. Stavba mostu z papíru z ruky je příliš náročná, a to zejména na přesné rýsování a vyřezávání. Proto uvítáme, když si modeláři koupí stavebnici malého mostu, kterou si u nás sestaví. Jednoznačně preferujeme stavebnice z papíru řezaného laserem. Ty se dají lepit disperzními lepidly nebo vteřinovými lepidly. Součástí dioramatu je základ z pěnového polystyrenu, most, kolej na mostě a opěrách, zdivo opěr, zatravnění a zaštěrkování. Kromě stavby mostu je postup podobný jako u prvbní cvičné práce. Tuto cvičnou práci si chlapci rozvrhnou sami, zvolí si sami, co bude pod mostem (cesta, silnice, potok, řeka) a diorama si nakreslí do sešitu. Procvičí si tak základy technického kreslení probraného v teorii. V případě vody pod mostem budou muset zvládnout ještě lití vody z licího epoxydu, což je samostatná modelářská disciplína, která není snadná. Proto doporučujeme, aby pod mostem byla suchá zem, například cesta nebo silnice a pod. I tuto cvičnou práci si berou naši chlapci po dokončení domů.

Stavebice z kartonu vyřezaného laserem
Nejprve promluvme obecně o těchto stavebnicích. Jsou do kartonu vyřezány laserem a jsou tedy poměrně přesné. Stavebnice z laserovaného papíru (kartonu) jsou pro stavbu mladými modeláři ideální. Tyto stavebnice vyrábí u nás především firmy: KB Model, Igra Model, trochu také firma AWEPE. Výhodou těchto firem je to, že stavbnice jsou navrhovánu podle typických českých vzorů, což je pro modeláře výhodou. V drtivé většině případů do sebe jedotlivé díly stavebnice dobře pasují, a když snad náhodou ne, tak se dají snadno nožem na řezací podložce rozměrově upravit. Karton se může lepit disperzními lepidly (Dispercol, Herkules, apod.) nebo vteřinovými. Karton se také snadno barví disperzními barvami (latexové, akrylové, apod.), které jsou ředitelné vodou. Proto se s těmito dobře pracuje a jsou vhodné pro začínající modeláře. Samozřejmě je vhodné začít s malou, levnou stavebnicí, která se dá snadno sestavit.

Čtvrtá cvičná práce - stavba malé jednoduché budovy ze stavebnice
Naši pokročilejší modeláři začínají stavět budovy ze stavebnic z papíru řezaného laserem. Pro začátek doporučujeme nějakou malou a tím i levnou stavebnici dle vlastního výběru, kterou si sami zakoupí. Nejlepší je nějaký strážní domek nebo budovy podobných rozměrů. Sestavení budovy (slepení) je většinou snadné. Trochu náročnější je pěkné nabarvení, ale ani to není při použití vodou ředitelných barev nějaký velký problém. Většinou se tato budova stane součátí dioramatu, které si berou naši chlapci po dokončení domů.

Další cvičná práce - stavba budov z kartonu z ruky
Stavba z ruky znamená, že nestavíme ze stavebnice, ale musíme si jednotlivé části budovy sami narýsovat, vyřezat z kartonu vhodné tloušťky a posléze slepit. Vlastně si musíme navrhnout a vyrobit stavebnici sami. Před tím musíme samozřejmě vědět, co přesně a v jakých rozměrech budeme modelovat. Je vždy ideální, když máme k dispozici výkres skutečné budovy. U drážních budov je možné sehnat výkresy budov v některých knihách nebo v archivech. Tuto možnost ale nemáme vždy. Potom nám nezbývá, než daný vzor skutečné budovy změřit a vyfotografovat z několika různých pohledů. Když máme tedy podklady ke stavbě modelu, musíme si stavbu modelu dobře promyslet, narýsovat jednotlivé části a vyřezat je z kartonu vhodné tloušťky. Pro ten účel na kroužku schraňujeme kartony ze starých kalendářů a z jiných zdrojů. Kartony se také dají koupit v obchodu Svět papíru, kde se dají koupit kartony různé tloušťky a kvality i nejrůznější grafické papíry.
Pro stavbu budov (i například mostů) z kartonu z ruky platí, že to už je činnost pro opravdu pokročilé modeláře, kteří si umějí přepočítat rozměry modelu podle měřítka, kteří umějí přesně měřit, přesně rýsovat a přesně řezat karton. Tyto práce u nás na kroužku dělá jen pár pokročilých modelářů.
Průpravou pro stavbu budov nebo mostů z ruky z kartonu jsou cvičné práce, přesné měření, přesné rýsování, přesné řezání na řezací podložce. Tyto cvičné práce se však týkají již jen části pokročilých modelářů. Pokud je tato práce skutečně jen cvičná, berou si ji chlapci po dokončení domů. Pokud tato práce zůstane na kolejišti, pak veškerý materiál platí kroužek.

Obecně platí, že pokud dělají chlapci budovy a jiné práce pro potřeby kroužku (např. na kolejiště apod.), materiál hradí kroužek. Pokud dělají dioramata nebo větší modely, které si odnesou domů, kroužek platí veškerý materiál a lepidla, ale chlapci si hradí stavebnici domku nebo mostu apod.