Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši 3 roky naší práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu líčením prací při stavbě nábytku do naší pracovny, především však prací při stavbě nových částí našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2023. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině a dokončovacím pracím. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla. Podrobněji je vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2023.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Začátkem srpna 2020 jsme převzali hotovou místnost a začali jsme úklidem. Ten byl dosti náročný, protože všechno bylo pokryto vrstvou prachu po bouracích a stavebních pracích. Je potřeba si uvědomit, že jednu vnější stěnu bylo nutno téměř celou vybourat, aby se spojila původní část pracovny s přístavbou. Ten stavební prach jsme uklízeli celý měsíc. Ale hned jsme začali prášit my, a to od truhlářských prací. Ze všeho nejdříve bylo nutné postavit tři nové díly kolejiště: jeden díl Sve-04 byl vložen do stanice Světlá, dva nové díly Tr2-00 a Tr2-01 do trati Světlá - Ledeč (v souběhu s dvoukolejnou tratí Světlá - Čáslav). Potom jsme museli na těchto nových dílech vydrátovat kolejové obvody. Spolu s tím jsme i předrátovali kolejové obvody na čtyřech dílech stanice Světlá, abychom zajistili oddělené napájení jednotlivých staničních kolejí (kvůli indikaci obsazení, kterou chceme nasadit v budoucnu) a skupinové napájení z boosterů DCC (zesilovače SPAX). Všechny tyto truhlářské práce probíhaly v srpnu a září 2020 a elektrické práce od října 2020 do ledna 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Dále následovala stavba nábytku. Hned když na jaře 2021 dovolilo počasí, jsem venku svařil části vodorovného nosníku velkého regálu, všechny části regálu natřel barvou, přivrtal ke stěně stojiny a regál namontoval na místo. V březnu a dubnu 2021 přišla na řadu stavba 10 nových skříněk nábytku, rozšíření věšákové stěny a botníku v předsíni. Všechny tyto truhlářské práce na nábytku probíhaly v březnu a dubnu 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Mezitím se po útlumu covidové epidemie na jaře 2021 opět otevřely kroužky pro děti a naše práce se opět zpomalily. Již nebylo možné dělat špinavé práce a prášit v naší pracovně, protože jsme museli udržovat kolejiště provozuschopné.

K intenzivním pracím na nových dílech kolejiště jsme se opět vrátili v létě 2021. Předně jsme vyrobili rámy čtyř nových traťových dílů Tr2-05 až Tr2-08 a hned jsme na ně položili také koleje a zapojili kolejové obvody. Tím pádem jsme mohli stanici Ledeč umístit na její nové místo a od září 2021 opět zahájit provoz na trati Světlá-Ledeč. Trať Světlá-Ledeč se tak prodloužila o 6 metrů na celkovou délku cca 12 metrů. Současně se tím prodloužila i spodní skrytá dvoukolejná trať Světlá-Čáslav, která po dokončení bude mít délku cca 18 metrů. V létě 2021 jsme také postavili pět nových rámů pro díly nové stanice Čáslav. Tyto díly zatím čekají na další práce. Jejich stavba byla důležitá pro zpracování hromady materiálu v naší pracovně. Komplikací naší práce byla stavba zdvihacího dílu (kvůli dveřím v nové venkovní stěně). Ten je sice v hrubé stavbě hotov, ale je třeba namontovat svislé a vodorovné spojovací čepy a také vyrobit ocelový rám zdvihacího zařízení.

Během školního roku 2021/22 se naše práce opět zpomalily, ale my se mohli věnovat jiným pracím. Předně Vojta Chalupa zhotovil pomocí 3D tisku most do Ledče pod hrad. Na mostě je po tisku ještě spousta práce jako lepení dílů, nátěry, patina, definitivní ustavení a montáž na místo, pokládka koleje, atd. Dále probíhá tvorba krajiny na dílech Tr2-00 a Tr2-01, ale i postupné zaštěrkování všech nově položených kolejí, stavba posledních budov ve stanici Ledeč, stavba elektroniky pro řízení kolejiště a další práce.

O letních prázdninách 2022 jsme se opět vrhli do práce a vyrobili a smontovali ocelový rám zdvihacího zařízení, pokračovali ve stavbě vybavení nové části pracovny nábytkem (nové šuplíky do jedné skříňky a dva nové pracovní stoly) a také dostavěli poslední úseky trati Světlá-Čáslav (zhruba 4 metry pod stanicí Ledeč). Život v našem KŽM by se po prázdninách opět vrátil opět do normálních kolejí. Práce na kolejišti se však opět zpomalily a stavba nových dílů kolejiště se úplně zastavila.

Během školního roku 2022/23 se věnujeme s chlapci v kroužcích kromě cvičných prací také detailnímu modelování stanice Ledeč, kterou jsme do konce května 2023 dokončili. Zbývá dokončit oba žolíky (krátké díly stanice) pro připojení Ledče na modulovou železnici. Od ledna 2023 se věnujeme 3D tisku a vyrábíme jím řadu potřebných dílů, jako držák reflexního optického čidla automatického přepínání polarity točny, modely soklů světelných návěstidel a jejich podzemních částí, mostních konstrukcí, betonových kanalizačních trubek, betonových stropních panelů, atd. Vyrábíme světelná návěstidla a začínáme je instalovat do kolejiště.

O letních prázdninách 2023 opět plánujeme zahájení prašných prací na zabroušení dílů stanice Čáslav a jejich sčepování na přesná pouzdra a čepy. Hned potom chceme zahájit pokládku kolejí v Čáslavi. Před tím bude třeba vyrobit malý spojující díl trati Světlá Čáslav. Dále chceme běheme léta vyrobit a instalovat vjezdová návěstidla do Ledče, Světlé i Brodu, vyrobit a zprovoznit most na dvoukolejce u Světlé. Rád bych také vyrobil nový díl pokračování stanice Ledeč směrem ke vstupním dveřím (např. lom nebo jiný námět). Na léto máme plánujeme i řadu jiných úkolů. Snad je všechny zvládneme.

Výhledově chceme stavět další díl kolejiště - pilu na vlečce u Světlé, dodělat konečně automatické ovládání stanice Světlá, dodělat odstavné koleje ve stanici Brod, atd. Detailní modelování kolejiště je práce na několik dalších let v našich kroužcích dětí a mládeže.

Vaši vedoucí KŽM
Aleš Trdý a Zdeněk Valter,
© A.T. 20.6.2022, poslední úprava textu 26.5.2023