Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši naše práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu ještě se stručným líčením naší spolupráce s firmou provádějící přístavbu a pokračuji s následujícími prácemi při stavbě nábytku do naší pracovny, ale především při rozšiřování našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2022. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla, i když některé postupy práce zde ukážeme. Podrobně je ale vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2022.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Realizace přístavby probíhala během června a července 2020. Práce na přístavbě probíhaly docela rychle, pracovníci firmy byli slušní a spolupráci s nimi si chválím, ale přesto to pro nás bylo určité utrpení. Museli jsme z pracovny vystěhovat většinu našeho zařízení a naši pracovnu poskytnout zhotoviteli. Vystěhovali jsme, co se dalo. Samozřejmě jsme vyvezli všechny skříňky na kolečkách do jiné místnosti, odnesli jsme židle a další drobný nábytek (jako různé poličky) a vystěhovali i obsah všech skříněk, ale nešlo vystěhovat regálovou stěnu a do ní vestavěný nábytek a ani větší část našeho kolejiště, protože nebylo kam. I vedle u leteckých modelářů se prášilo při bourání průchodu do budoucího skladu, takže většinu částí kolejiště nebylo kam přemístit. Proto jsme díly kolejiště přemístili na stranu pracovny a přikryli je celtou proti prachu.

Začátkem srpna 2020 jsme převzali hotovou místnost a začali jsme úklidem. Ten byl dosti náročný, protože všechno bylo pokryto vrstvou prachu po bouracích a stavebních pracích. Je potřeba si uvědomit, že jednu vnější stěnu bylo nutno téměř celou vybourat, aby se spojila původní část pracovny s přístavbou. Ten stavební prach jsme uklízeli celý měsíc. Ale hned jsme začali prášit my, a to od truhlářských prací. Ze všeho nejdříve bylo nutné postavit tři nové díly kolejiště: jeden díl Sve-04 byl vložen do stanice Světlá, dva nové díly Tr2-00 a Tr2-01 do trati Světlá - Ledeč (v souběhu s dvoukolejnou tratí Světlá - Čáslav). Potom jsme museli na těchto nových dílech vydrátovat kolejové obvody. Spolu s tím jsme i předrátovali kolejové obvody na čtyřech dílech stanice Světlá, abychom zajistili oddělené napájení jednotlivých staničních kolejí (kvůli indikaci obsazení, kterou chceme nasadit v budoucnu) a skupinové napájení z boosterů DCC (zesilovače SPAX). Všechny tyto truhlářské práce probíhaly v srpnu a září 2020 a elektrické práce od října 2020 do ledna 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Dále následovala stavba nábytku. Hned když na jaře 2021 dovolilo počasí, jsem venku svařil části vodorovného nosníku velkého regálu, všechny části regálu natřel barvou, přivrtal ke stěně stojiny a regál namontoval na místo. V březnu a dubnu 2021 přišla na řadu stavba 10 nových skříněk nábytku, rozšíření věšákové stěny a botníku v předsíni. Všechny tyto truhlářské práce na nábytku probíhaly v březnu a dubnu 2021 a jsou podrobně popsány v naší "Kronice" na tomto webu.

Mezitím se po útlumu covidové epidemie na jaře 2021 opět otevřely kroužky pro děti a naše práce se opět zpomalily. Již nebylo možné dělat špinavé práce a prášit v naší pracovně, protože jsme museli udržovat kolejiště provozuschopné.

K intenzivním pracím na nových dílech kolejiště jsme se opět vrátili v létě 2021. Předně jsme vyrobili rámy čtyř nových traťových dílů Tr2-05 až Tr2-08 a hned jsme na ně položili také koleje a zapojili kolejové obvody. Tím pádem jsme mohli stanici Ledeč umístit na její nové místo a opět zahájit provoz na trati Světlá-Ledeč. Trať Světlá-Ledeč se tak prodloužila o 6 metrů na celkovou délku cca 12 metrů. Současně se tím prodloužila i dvoukolejná trať Světlá-Čáslav, která po dokončení bude mít délku cca 18 metrů. V létě 2021 jsme také postavili pět nových rámů pro díly nové stanice Čáslav. Tyto díly zatím čekají na další práce. Jejich stavba byla důležitá pro zpracování hromady materiálu v naší pracovně. Komplikací naší práce byla stavba zdvihacího dílu (kvůli dveřím v nové stěně). Ten je sice v hrubé stavbě hotov, ale je třeba namontovat svislé a vodorovné spojovací čepy a také vyrobit ocelový rám zdvihacího zařízení.

Během školního roku 2021/22 se naše práce opět zpomalily, ale my se mohli věnovat jiným pracím. Předně Vojta Chalupa zhotovil pomocí 3D tisku most do Ledče pod hrad. Na mostě je po tisku ještě spousta práce jako lepení dílů, nátěry, patina, definitivní ustavení a montáž na místo, pokládka koleje, atd. Dále probíhá tvorba krajiny na dílech Tr2-00 a Tr2-01, ale i postupné zaštěrkování všech nově položených kolejí, stavba posledních budov ve stanici Ledeč, stavba elektroniky pro řízení kolejiště a další práce.

O letních prázdninách 2022 plánujeme vyrobit a smontovat ocelový rám zdvihacího zařízení, dokončit vybavení nové části pracovny nábytkem (nové šuplíky do jedné skříňky a dva nové pracovní stoly) a také dostavět poslední úseky trati Světlá-Čáslav (zhruba 4 metry pod stanicí Ledeč) a pokud se bude dařit, tak také zahájit pokládku kolejí ve velké skryté stanici Čáslav. Tím by měly být hrubé práce na rozšíření kolejiště našeho KŽM a vybavení naší pracovny nábytkem více méně hotovy a život v našem KŽM by se měl vrátit opět do normálních kolejí.

Sice ani potom nebudou hrubé práce na našem kolejišti zcela hotové, ale z nejhoršího budeme již hotovi. Nábytek již budeme mít kompletně hotový, včetně všech šuplíků a nových pracovních stolů a drtivá většina dílů kolejiště bude hotová alespoň ve hrubé stavbě. předpokládám, že již budou položeny koleje na traťových dílech skryté dvoukolejky až k Čáslavi. Potom začneme pomalu s pokládkou kolejí ve stanici Čáslav.

Výhledově plánujeme dostavět ještě nový díl stanice Ledeč (místo oblouku kolejí umístěného původně u vstupních dveří, který dosud používáme). Dále chceme stavět další díl kolejiště - pilu na vlečce u Světlé, dodělat konečně automatické ovládání stanice Světlá, dodělat odstavné koleje ve stanici Brod, atd. Detailní modelování kolejiště je práce na několik dalších let.

Vaši vedoucí KŽM

Aleš Trdý a Zdeněk Valter, poslední úprava textu 20.6.2022