Kroužky železničních modelářů - DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

Vážení rodiče, vážení příznivci modelové železnice,
letos v září to bude již 15 od zahájení činnosti kroužku železničních modelářů v Hobby centru 4. Začínali jsme jako jeden kroužek železničních modelářů (KŽM) s 8 žáky základní školy velmi skromně se zapůjčeným domácím kolejištěm a jen několika modely kolejových vozidel. Za uplynulých 15 let jsme vybudovali velké kolejiště na námět konkrétní části Českých drah (resp. ČSD) z oblasti Českomoravské vysočiny.

Nyní vedeme již 5 kroužků železničních modelářů. Uvažujeme ještě o zřízení dalšího kroužku pro děti ve věku 8 až 10 let se zaměřením na tuto věkovou skupinu v předmodelářském věku.

Po realizaci plánované přístavby pavilonu "A" v roce 2020 a rozšíření pracovny našeho KŽM (za což velmi děkujeme vedení Hobby centra 4), jsme mohli začít s postupným rozšiřováním našeho kolejiště a také se stavbou nábytku na míru pro dovybavení naší pracovny. Během posledních dvou let jsme postavili 12 nových dílů kolejiště a dalších 6 ještě plánujeme.
Detailní informace o práci našich kroužků, o stavbě kolejiště a další najdete na tomto webu, a to zejména v oddílech "Kronika", "Fotogalerie", "O našem KŽM" a v dalších.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 09.04.2022

Syndikovat obsah