Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Obsah této složky

Samostatnou složku našeho webu "O našem KŽM a kroužcích" jsem založil proto, abychom mohli na jednom místě soustředit všechny důležité informace o kroužcích, které vedeme a o naší práci za 16 let existence KŽM v Hobby centru 4. Zkratka KŽM znamená buď všechny naše kroužky železničních modelářů jako celek, včetně naší pracovny a modelového kolejiště, nebo jednotlivý kroužek železničních modelářů. Myslím si, že z kontextu vždy jednoznačně vyplývá význam této zkratky.

V připojených článcích popíšeme 15 let naší práce od vzniku kroužků železničních modelářů v Hobby centru 4 v roce 2007 a dále plánování a realizaci přístavby pavilonu A a v důsledku toho i rozšíření naší pracovny a tím i k rozšíření našeho kolejiště. Tyto práce probíhají od léta 2020 až do roku 2022 a jsou podrobně popsány v řadě článků naší Kroniky zde na našem webu. Sem jsem přetáhnul a upravil články, které tato temata popisují souhrnně. Jedná se o tyto články:

- Jaké vedeme kroužky
- Program naší práce v kroužcích
- Kdo se nejvíc zasloužil o existenci KŽM a našeho kolejiště
- Patnác let od vzniku našeho KŽM
- Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM
- Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

© A.T. - 15.6.2022, poslední úprava textu 28.02.2023