Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Základní informace o našich kroužcích

Najdete nás na adrese: DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4, pavilon A, přízemí.

Námi vedené kroužky železničních modelářů jsou jen jedněmi z mnoha dalších, které Hobby centrum 4 provozuje.
Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem zhruba 200 kroužků a zájmových útvarů, pořádá příměstské i letní tábory a různé další akce, atd. Podrobněji o všech kroužcích, táborech a dalších akcích, viz webové stránky Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Webové stránky našeho KŽM (kde se nyní nacházíte), tj. www.kzm-praha4.cz si spravujeme sami. S ohledem na rozsah zde uvedených informací a fotografií i na možnosti jejich spravování není možné jejich umístění na webové stránky Hobby centra 4.

ZAMĚŘENÍ NAŠÍ PRÁCE S DĚTMI
V našich kroužcích pro nejmenší, pro začátečníky i pro pokročilé se věnujeme zejména těmto činnostem:

 • modelový provoz kolejiště (pokud možno podle pravidel skutečné železnice, tj. každá lokomotiva má svého strojvedoucího, ve stanicích jsou výpravčí, telefonické dorozumívání mezi stanicemi). Podle pokročilosti daného kroužku akcentujeme výcvik strojvedoucích, výpravčích, případně i jízdu podle grafikonu, atd.)
 • tréning modelářských prací, zejména stavba krajiny (včetně skal, opěrného a zárubního zdiva, zatravnění a zaštěrkování kolejí), případně stavba jednoduchých mostů, budov, apod. Podle pokročilosti daného kroužku akcentujeme průpravné práce z papíru, stavbu dioramat, samostatnou stavbu budov, mostů a pod.
 • modelářské práce na klubovém kolejišti - jen zkušenější modeláři
 • nezbytná teorie, podle pokročilosti daného kroužku (návěstní a dopravní předpisy, postupy modelářských prací, poznávání a konstrukce vozidel, druhy pohonu lokomotiv, historie železnice, fyzika na kolejích [tření, adheze, odstředivá síla], případně elektrotechnika a elektronika na modelovém kolejišti, atd.)
 • podle možností přípaně i účast na provozních setkáních klubů modulové železnice Zababov H0, FREMO, vycházky za stopami železnice v Praze, exkurze do železničních provozů (depa, apod.) - vždy jen po předchozím projednání s rodiči

KOMU JSOU NAŠE KROUŽKY URČENY
Naše kroužky železničních modelářů jsou určeny především žákům ZŠ a mládeži (včetně studentů). V našich kroužcích pro pokročilé rádi uvítáme i další dospělé se zájmem o železniční modelářství.

Dolní věková hranice je stanovena na 10 let pro kroužky začátečníků a pokročilých (a na 8 let pro kroužek pro nejmenší) při splnění následujících kritérií:

 • Vážný zájem dítěte pracovat v našem kroužku - to je podle naší zkušenosti kritérium ze všech nejdůležitější
 • Schopnost dítěte udržet soustředění a kázeň během schůzek - (!!! Pozor, schůzky jsou podle pokročilosti dvou až tříhodinové !!!)
 • Dítě umí samostatně číst a psát a dělat si do sešitu poznámky k výkladu!!!
 • Dítě se musí umět vyjadřovat (např. výpravčí se u nás musí naučit správně komunikovat a velet).
 • Dítě zvládá alespoň základy práce s papírem (tj. měření, stříhání, případně řezání papíru, lepení, a pokud možno alespoň trochu přesné a čisté rýsování). Ještě důležitější je vytrvalost. Když to nejde, zkoušet to znovu!!!
 • Doporučená tělesná výška přihlášených žáků je od 150 cm výše (s ohledem na výšku kolejiště 110 až 130 cm nad podlahou). Malý deficit výšky žáka lze řešit malou plastovou stoličkou pod nohy (děcka rostou poměrně rychle a je to vždy jen dočasné opatření). Malá tělesná výška (pod 140 cm) by ale dítě již handicapovala. Současně připomínám, že tělesná výška víceméně koreluje s duševní vyspělostí dítěte, a pro zdárné zapojení vašeho dítěte je samozřejmě potřeba obojí.
 • U dospělých zájemců přepokládáme solidní zájem o železniční modelářství, a nejlépe již nějakou modelářskou zkušenost.

Doporučujeme rodičům, aby sami zvážili, zda na to jejich dítko už má, nebo zda je lépe s přihlášením do KŽM ještě rok počkat. Vedoucí KŽM vám rádi s tímto rozhodováním pomohou a sdělí další potřebné informace. Máte-li pochybnosti, navštivte nás, uvidíte sami. Případné dotazy rádi zodpovíme.

POVINNÉ VYBAVENÍ MALÉHO MODELÁŘE
Všichni žáci si budou na kroužek s sebou nosit základní psací a rýsovací potřeby, to znamená:

 • tence píšící pero nebo propiska (která nešpiní)
 • mikrotužka (nejlépe 0,7mm, nejlépe s tuhami HB), případně versatilka
 • měkká guma na gumování (která nešpiní)
 • pravoúhlý trojúhelník 16 cm s ryskou na kolmice
 • čtverečkový sešit formátu A4 – ten vyfasují děti u nás - je nutné jej nosit na všechny schůzky kroužku
 • případně i pití a jídlo, a to s ohledem na věk dětí a trvání schůzek kroužku (1,5 hodiny nejmenší, 2,25 hodiny začátečníci, 3 hodiny pokročilí)
 • případně (po dohodě s rodiči) mohou přibýt ještě další pomůcky, jako např. modelářský nůž a pracovní řezací podložka a pod. (informujte se u vedoucích).

O našem KŽM
Náš kroužek železničních modelářů (KŽM) pracuje v Hobby centru 4 od října 2007. Začínali jsme doslova od nuly a veškeré vybavení, které u nás uvidíte (kolejiště i nábytek kromě židlí a stolů), jsme vyrobili vlastníma rukama. Snažíme se o co nejpravdivější model železnice podle skutečné předlohy. Modelujeme stanici Světlá nad Sázavou na hlavní trati Havl. Brod - Kolín s odbočkou lokálky horního pacifiku do Ledče nad Sázavou. Nyní na našem kolejišti provozujeme tři stanice (Brod, Světlá a Ledeč) včetně přilehlých tratí. Nejvíce odpovídá skutečnosti naše stanice Ledeč, po ní stanice Světlá. Stanice Brod (a později Čáslav), nejsou modely v pravém slova smyslu, jsou to "skryté" stanice a mají funkci zásobovat hlavní trať na obou koncích vlaky. Stavíme a připravujeme do provozu další stanici Čáslav (jako druhou skrytou stanici na hlavní trati).

Rozšíření pracovny KŽM v létě 2020
V letních měsících roku 2020 byla rozšířena plocha naší pracovny na dvojnásobek podlahové plochy (celkem na 72m čtverečních). Od té doby opět stavíme nové části našeho modelového kolejiště. Po dostavění bude mít naše kolejiště celkovou plochu přes 30 m2 a budou na něm celkem 4 železniční stanice a cca 220 m kolejí, a zhruba 100 výhybek. Celková délka obou tratí (lokálky i hlavní dvoukolejné) bude cca 60 metrů.
Další informace o výstavbě klubového kolejiště a vybavení KŽM (včetně našich plánů, postupu prací a některých technických detailů) najdete na tomto webu v oddílech --> "Podrobné informace o KŽM", "Kronika" nebo "Galerie", které postupně aktualizujeme.

Vedoucí KŽM
Ing. Aleš Trdý
tel. 731 55 22 66