Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Informace pro sponzory ...

Vážení přátelé modelových železnic,
pokud uvažujete o sponzorském daru ve prospěch kroužků železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4 a zajímá vás dění v tomto kroužku, jsou tyto webové stránky našeho KŽM (o jeho zaměření a činnosti) určeny právě pro vás.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
Pokud jste nám ochotni poskytnout finanční výpomoc v podobě sponzorského daru, uvítáme jakoukoliv částku od jednoho tisíce Kč výše (podrobně vysvětleno dále). Za váš sponzorský dar bychom rádi nakoupili materiál potřebný pro stavbu modelového kolejiště případně modelová vozidla.

Na váš sponzorský dar bude uzavřena oficiální smlouva se zřizovatelem našeho KŽM, kterým je DDM Praha 4, Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4
web: www.hobbycentrum4.cz
Vaše reklama může být umístěna na webu našeho KŽM a v pracovně KŽM.

Webové stránky našeho KŽM www.kzm-praha4.cz - (kde se nyní nacházíte) přinášejí podrobné informace o našich kroužcích, kde nás najdete, čím se zabýváme, zaměření naší práce a další informace.

Každá koruna je dobrá.
To platí v železničním modelářství stejně jako v běžném životě. Proto uvítáme vaši finanční pomoc v jakékoliv výši.

Ing. Aleš Trdý,Vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66
email: ales.trdy12@gmail.com

Aktualizace: 30.04.2022