Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Informace pro sponzory ...

Vážení přátelé modelových železnic,

pokud uvažujete o sponzorském daru ve prospěch kroužku železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4 a zajímá vás dění v tomto kroužku, jsou následující přehledné informace o KŽM (tj. o jeho zaměření a činnosti, stejně jako pohled do jeho ekonomiky) určeny právě pro vás.

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ KROUŽKU

Zřizovatelem Kroužku železničních modelářů (dále KŽM) je:
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4,
web: www.hobbycentrum4.cz
Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem zhruba asi 200 kroužků a zájmových útvarů, pořádá různé akce, tábory, atd. Podrobněji, viz webové stránky Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Webové stránky našeho KŽM (kde se nyní nacházíte) přinášejí podrobnější informace o KŽM, které s ohledem na jejich rozsah není dost dobře možné umístit na webové stránky Hobby centra 4, kde jsme jedním z mnoha kroužků.

Kdo jsme a čím se zabýváme
Náš KŽM je jedním z mála kroužků tohoto zaměřerní v Praze a pokud víme, zřejmě i jediným na Praze 4. Jde o žákovský kroužek železničních modelářů, který je však otevřený i starším zájemcům. KŽM pracuje v současné podobě od září 2008, zpočátku jen se zapůjčeným malým kolejištěm. Od září 2009 se postupně staví velké klubové kolejiště, tak aby ve všech etapách jeho stavby bylo možné dělat s žáky nejen modelářské práce, ale i modelový provoz. Námětem klubového kolejiště je horní část malebné místní dráhy, tzv. posázavského pacifiku (podle skutečné železnice stavíme modelové stanice Světlá a Ledeč a skryté stanice Brod a Vlkaneč).

Zaměření práce KŽM s dětmi je do tří oblastí: praktická modelařina (od jednoduchých cvičných prací pro začátečníky až po samostatnou práci pokročilých), modelový provoz dle pravidel skutečné železnice, a samozřejmě i teorie nutná pro zvládnutí předchozích disciplín (návěstní předpisy a pravidla provozu, znalosti skutečných železničních vozidel, materiály a pracovní postupy, atd.). V neposlední řadě je v programu KŽM také spolupráce s jinými kluby ŽM a účast na jejich akcích apod.

KŽM má celkovou kapacitu cca 15 až 20 dětí ve dvou dnech (schůzkách) v týdnu a tato kapacita bývá naplněna. KŽM má v současné době tým 2 stálých vedoucích a dalších dobrovolných spolupracvovníků. KŽM spolupracuje s klubem modulové železnice Zababov, kde čerpá odbornou podporu, a jehož některých akcí se účastní nebo se podílí na jejich přípravě.

KŽM má své vlastní webové stránky, kde je podrobně popsáno jeho zaměření i jeho bohatá činost, viz stránky Základní informace, Kronika, Akce uskutečněné, Plány klubového kolejiště, atd. Zde je odkaz na web KŽM: www.kzm-praha4.cz

.

FINANCOVÁNÍ KROUŽKU

Zatímco základní potřeby vlastního provozu kroužku (tj. prostor, energie, práce vedoucích, stavba vybavení KŽM, stavba kolejiště, apod.) jsou spolehlivě pokryty jednak zřizovatelem (Hobby centrum 4) a dále dobrovolně (tj. zdarma) odpracovanými hodinami vedoucích, tak nákup materiálu pro budování klubového kolejiště a modelářských materiálů vždy podléhají určité nejistotě přidělení či nepřidělení finančních prostředků.

Celkový kvalifikovaný odhad nákladů na úplné vybavení KŽM (tj. pořízení a stavba základního vybavení KŽM a stavba klubového kolejiště od počátku do konce) činí celkem cca 600 tisíc Kč. Od léta 2008, kdy KŽM zahájil svou činnost, bylo dosud (do konce roku 2013) zatím proinvestováno cca 380 tis. Kč. V následujících 2 až 3 letech zbývá tedy investovat ještě cca 200 až 220 tis. Kč.

Co jsme dosud pořídili a udělali. KŽM je dnes vybaven potřebným nábytkem a nářadím. Stavba vybavení KŽM i klubového kolejiště je ve fázi, kdy je hotové vybavení nábytkem na míru a jsou hotové i hrubé truhlářské práce na všech plánovaných modulech kolejiště. Dvě ze čtyř stanic s přilehlými tratěmi jsou provozuschopné. Nyní se postupně pokládají koleje na dalších částech kolejiště, provádí se elektrické zapojování a další stavba stanic, začali jsme s detailním modelováním krajiny a stanic. Kolejiště je vybaveno pro digitální modelový provoz vozidel. Nyní (podzim 2013) jsme zhruba v 70 procentech původně plánovaných prací. Podrobné údaje o postupu prací jsou uvedeny na webu KŽM.
Dlužno dodat, že drtivá většina všech odborných prací (zejména truhlařina, elektro atd.) je prováděna vedoucími KŽM v jejich volném čase, případně jejich dobrovolnými spolupracovníky a to zcela zdarma. Naopak modelářské a zejména krajinářské práce na klubovém kolejišti čím dál více zvládají sami žáci (samozřejmě až po důkladném zácviku).

Nyní plánujeme následující nákupy (investice):
- dokončení řídicího systému stanic (ZSS) – dosud máme jen provizorní system, jde především o nákup elektronických součástek a pod.
- modelové kolejivo na dokončení kolejiště
- modelový materiál na modelové dokončení krajiny (zejm. foliáže a pod.)
- doplnění parku modelových vozidel (podle skutečných českých vzorů)
- dovybavení KŽM některým potřebným nářadím

Zde uvedený plán nákupu představuje výše uvedenou plánovanou investici cca 200 tis. Kč na dobu cca 3 roky modelářské práce. Nákup uvedeného materiálu potřebujeme pořizovat postupně, některé věci však ihned. Optimálně bychom potřebovali do konce roku 2014 cca 50 tis. Kč, v roce 2015 cca 50 až 100 tis. Kč a v roce 2016 cca 50 až 100 tis. Kč. V případě vašeho zájmu o sponzorství byste se mohli podílet na zajištění tohoto rozpočtu.

Pokud Vám připadá, že je to hodně peněz, je třeba si uvědomit, že ceny modelové železnice se od doby našeho mládí a nákupů Piko-vláčků z produkce někdejší NDR značně změnily. Dnešní cenová hladina je následující: modelová lokomotiva nebo motorový vůz dnes běžně stojí kolem 5.000,- Kč a více, běžný dvounápravový vagonek něco od 300 do 800 Kč, rychlíkový vůz kolem od cca 800 do 2.000 Kč a vice, metr modelového kolejiva přes 100 Kč, jedna kvalitní modelová výhybka se spolehlivým pohonem nejméně 700 Kč. A tak dále a podobně. Nemluvě ani o dalším modelovém materiálu, např. travních foliážích a dalších materiálech pro stavbu krajiny. Naštěstí s cenou stoupla i technická úroveňa a kvalita dnešních modelů a materiálů.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
Pokud jste ochotni nám poskytnout finanční výpomoc v podobě sponzorského daru, uvítáme jakoukoliv částku od nuly do výše uvedených 200 tisíc Kč. Dolní limit neuvádíme, ale z praktických důvodů si myslíme (s ohledem na nutnost oficiální sponzorské smlouvy – viz dále), že rozumný smysl mají částky od cca deseti tisíc Kč nebo vyšší.

Na váš dar bude samozřejmě uzavřena oficiální smlouva se zřizovatelem našeho KŽM, což je DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4. Je možné dohodnout i vhodnou formu protiplnění ze strany Hobby centra 4. Je to pak věc jednání se zřizovatelem KŽM a jeho možnostmi dle jeho interních pravidel jako rozpočtové organizace a dle platných zákonů.

Připravil: Ing. Aleš Trdý
Vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66

Aktualizace: 15.06.2014