Akce - připravované

16.12.2017 - Velké provozní vánoční setkání

Naši železniční modeláři pořádají setkání s provozem modelového kolejiště, v plánovaném termínu v sobotu 16.12.2017 od 10 do 17 hodin. Setkání proběhne v pracovně KŽM, v přízemí pavilonu A Hobby centra 4 (Praha 4, Bartákova 4/1200).
Spojení MHD: Metro C, Pankrác, Budějovická, nebo bus 193, stanice Krčský Hřbitov

Program:
10 - 13 hodin - provoz kolejiště - 1. skupina žáků
13 - 14 hodin - přestávka na oběd
14 - 17 hodin - provoz kolejiště - 2. skupina žáků

PŘEZUTÍ S SEBOU JE NUTNÉ!!!

Akce je určena přednostně pro žáky našeho KŽM. Přihlášky písemně na e-mail: ales.trdy@volny.cz,

Účast veřejnosti je možná jedině po předchozím telefonickém přihlášení. Tel.: 731 55 22 66
Vaši přihlášku podle možností kapacity našeho prostoru potvrdíme. Velikost našich prostorů je totiž omezená.

Letos bude nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bude dokončeno zaštěrkování kolejí. Bude také již částečně zaštěrkované lokomotivní depo, dále bude v provozu trať Světlá-Brod, jejíž první čtyři segmenty jsou již finálně vymodelované.

Připojená fotografie ukazuje provoz ve stanici Světlá. V poředí jsou dva náladní manipulační vlaky s parními lokomotivami 556.0 ČSD (Štokr). V pozadí je osobní vlak vedený lokomotivou T478.1 ČSD (Zamračená). Všechny staniční koleje jsou již zaštěrkované, jediné, na co se čeká, je dvojitá kolejová spojka s překřížením, která se v potřebné geometrii nevyrábí, takže si ji musíme zhotovit sami.

A.T. - 7.12.2017

17.06.2017 - velké provozní setkání před koncem školního roku

Hobby centrum 4 a náš KŽM pořádá setkání s provozem modelového kolejiště, v plánovaném termínu v sobotu 17.6.2017 od 10 do 17 hodin.

Program:
10 - 13 hodin - provoz kolejiště - 1. skupina žáků
13 - 14 hodin - přestávka na oběd
14 - 17 hodin - provoz kolejiště - 2. skupina žáků

PŘEZUTÍ S SEBOU JE NUTNÉ!!!

Místo konání: Hobby centrum 4, Bartákova 37/1200, Praha 4, Pavilon A - přízemí, železniční modeláři

Spojení MHD: Metro C, Pankrác, Budějovická, nebo bus 193, stanice Krčský Hřbitov

Akce je určena přednostně pro žáky našeho KŽM. Přihlášky písemně na e-mail: ales.trdy@volny.cz,

Účast veřejnosti je v omezeném rozsahu také možná, ale je nutné se nejprve telefonicky přihlásit. Tel.: 731 55 22 66
Vaši přihlášku podle možností kapacity našeho prostoru potvrdíme. Velikost našich prostorů je totiž omezená.

Letos bude nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bude dokončeno zaštěrkování kolejí, dále bude v provozu trať Světlá-Brod už také dosti pokročile vymodelovaná.

Připojená fotografie nákladního vlaku nad tunelem zobrazuje část našeho postupně budovaného kolejiště.
A.T. - 18.05.2017

17.12.2016 - Velké vánoční ježdění

Podobně jako v minulých létech proběhlo i letos velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště, a to v plánovaném termínu v sobotu 17.12.2016 od 10 do 17 hodin.

Reportáž z této akce" najdete na tomto webu, v oddílu "Akce uskutečněné".

A.T. - 10.12.2016, revize textu 20.12.2016

Kroužky KŽM ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,
nový školní rok byl již zahájen. Přesto zbývá několik posledních míst v našich kroužcích. V tomto školním roce otevíráme následující čtyři kroužky:
- středa od 14:30 - začátečníci (vedoucí Ing. Aleš Trdý)
- středa od 17:00 - pokročilí (vedoucí Ing. Zdeněk Valter)
- čtvrtek od 14:30 - začátečníci (vedoucí Ing. Aleš Trdý) - otevřeno nově v tomto školním roce
- čtvrtek od 17:00 - pokročilí (vedoucí Ing. Aleš Trdý)

Ve všech čtyřech kroužcích máme velmi podobný program, a to zejména:

19.12.2015 - Velké předvánoční ježdění

Tak jako v letech minulých tak i letos připravujeme velké předvánoční setkání s modelovým provozem klubového kolejiště. Vítání jsou členové ze všech tří kroužků našeho KŽM, případně i veřejnost - po předchozím přihlášení.

Plánovaný termín je v sobotu 19.12.2015 od 10 do 17 hodin.

Zatím se přihlásili tito naši žáci:
Filip Mansfeld, Václav Hrádek, Tadeáš Verner, Pavel Sýkora, Jan Zuzánek, Štěpán Soukup, Adam Polák, Jonáš Šafránek, Štěpán Souhrada, František Dohnal,Bohumil Daníček, Matouš Havel, Jakub Hlaváč, Michal Záhora, Tom Bartoň, Jan Kaštánek.

28.11.2015 - Modletice

Setkání nad moduly na zámku v Modleticích. Jedná se o provozní setkání ve velkém zámeckém sále s účastí veřejnosti (jako diváci). Účast naší skupiny se žáky z KŽM je domluvena na sobotu 28.11.2015. Tentokrát nevezeme moduly, takže jedeme jen nalehko.

20.12.2014 - Velké předvánoční ježdění

Jako v letech minulých tak i letos připravujeme velké předvánoční setkání s modelovým provozem klubového kolejiště.

Plánovaný termín je v sobotu 20.12.2014 od 10 do 17 hodin.

Zatím se přihlásili tito naši žáci: Lukáš Vítek, Bohumil Daníček, Matěj Šedivý, Jakub Hlaváč, Jakub Slabák, Adam Polák, Štěpán Souhrada.

Držte nám palce, abychom do té doby vše zvládli.

Setkání je určeno pro členy KŽM. Účast veřejnosti je v omezeném rozsahu možná po předchozí domluvě. Kapacita našich prostor je totiž omezená.

Kontakt:
Aleš Trdý 731 55 22 66

17. a 18.09.2014 - Zahájení práce KŽM ve školním roce 2014/15

Vy, kdo jste se úspěšně přihlásili do KŽM, můžete se těšit na první schůzku. Podle toho, na který den máte přihlášku, bude pro vás zahájení školního roku v jednom z následujících termínů:

STŘEDA - první schůzka kroužku je ve středu 17.09.2014

ČTVRTEK - první schůzka kroužku je ve čtvrtek 18.09.2013

Schůzky KŽM začínají vždy v 17 hod. a končí ve 20 hodin.

Těšíme se na spolupráci

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66

07-08/2014 Možnost schůzek KŽM o prázdninách

Co se děje v KŽM o prázdninách
Během práznin, kdy nejsou pravidelné schůzky KŽM, se provádějí různé práce, které nelze (nebo se nehodí) dělat během školního roku. Tyto práce jsou zajišťovány vedoucími KŽM (zdarma), dle jejich časových možností. V minulosti to byly truhlářské práce na stavbě rámů kolejiště a vybavení a vůbec většina "špinavých" prací, při kterých se práší apod. Dále šlo též o odborně náročné práce, při kterých žáci nemohli nijak pomoci.

01.05.2014 - Provozní setkání

Na začátek května připravujeme další setkání s provozem klubového kolejiště.

Plánovaný termín je ve čtvrtek 1.5.2014 od 10 do 15 hodin.

Místo setkání: Hobby centrum 4, Pracovna KŽM Pavilon A

Pozor! Jídlo na oběd s sebou. Doporučuji i přezutí.

Přihlášení žáci:
Skupina st: Jindra Ježek, Štěpán Souhrada,
Skupina čt: Bohumil Daníček, Michal Záhora, Matěj Šedivý, Jan Zuzánek

Setkání je určeno pro členy KŽM. Účast veřejnosti je v omezeném rozsahu možná jedině po předchozí domluvě. Kapacita našich prostor je totiž velmi omezená.

Syndikovat obsah