Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Normy železničních modelářů

Normy NEM - Normy evropských modelových železnic

Tento článek vysvětluje příčiny vzniku zavedení norem NEM a uvádí stručný přehled nejdůležitějších norem NEM, včetně jejich překladů do češtiny.

Normy, zvyklosti a další technické záležitosti

Tento článek našeho webu obsahuje vysvětlení základních pojmů a zamyšlení nad technickými tématy železničního modelářství s důrazem na technické normy a zvyklosti. Text bude postupně doplňován a upravován. V tomto článku máme v současnosti následující odstavce:

Všeobecné normy železničních modelářů
Modulová železnice
Normy a zvyklosti klubů modulové železnice
Naše místní odlišnosti
Digitální řízení lokomotiv
Řízení a zabezpečení provozu železničních stanic

Některá z uvedených témat byla zpracována již dříve a momentálně se nacházejí v oddílu podrobné informace o KŽM. Po dopracování tohoto oddílu budou všechna příbuzná technická témata přesunuta sem.

Aktualizováno 20.02.2013

Syndikovat obsah