Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Pracovní postupy a návody

O čem je tato část našeho webu

Tuto část webu jsem založil proto, že chci někde přehledně shromáždit naše standardní postupy práce. Ty se samozřejmě opakují, a tak není účelné je znovu a znovu zmiňovat v kronice. Podobně sem budeme shromažďovat články o nářadí, materiálech a konečně i o modelářských normách a všech předpisů o naší práci. V neposlední řadě sem patří i předpisy o bezpečnosti práce (BOZP), o hygieně při práci a o chování v našich kroužcích.

Postupně sem budou přibývat články rozdělené podle jednotlivých témat do tří uvedených skupin...

Bezpečnost práce v KŽM

Tento článek pojednává o bezpečnosti práce v našich žákovských kroužcích železničních modelářů (dále též KŽM) a je současně osnovou školení BOZP, které povinně probíhá v každém našem kroužku, a to na začátku školního roku a v pololetí.

Všeobecná pravidla prevence úrazu, bezpečného provozu a hygieny

 • Práci s nářadím smí žáci zahájit jedině po schválení vedoucím kroužku a jedině předem stanoveným postupem.
 • Žáci si berou nářadí na povolenou práci sami a po skončení práce je opět uklidí na místo. Pokud musí jeden druhému podat nějaké nářadí, nedává je druhému žákovi do ruky, ale položí je před něj opatrně na pracovní stůl. Nářadím zásadně neházíme, nosíme je opatrně a stejně tak s ním i pracujeme.
 • V pracovně KŽM ani uvnitř budov Hobby centra 4 nesmí žáci běhat, musejí chodit opatrně, dívat se kam šlapou, aby neuklouzli po podlaze (která by mohla být mokrá nebo zaprášená), nesmí strkat do svých kolegů, aby nedošlo k úrazu.
 • V případě polití, zaprášení nebo jiného znečištění podlahy žáci okamžitě tuto závadu ohlásí vedoucímu kroužku, který zajistí úklid.
 • Žáci nesmějí zapínat elektrické spotřebiče (ani elektrické nářadí) do sítě bez předchozího schválení vedoucím kroužku a bez jeho přítomnosti.
 • Žáci nesmějí pracovat s elektrickým ručním nářadím, například s elektrickou vrtačkou, elektrickou okružní pilkou, na obráběcích strojích, např. na bruskách, hoblovkách a podobně. Žáci smějí pod dozorem vedoucího kroužku pracovat s elektrickou páječkou.
 • Žáci nesmějí bez předchozího schválení vedoucím kroužku používat ředidla jako líh, benzín, nitroředidlo apod. Žáci přednostně používají lepidla a nátěrové hmoty ředitelné vodou.
 • Žáci nesmějí do areálu Hobby centra 4 nosit jakékoliv zdroje ohně, ani rozdělávat otevřený oheň.
 • V případě vážného úrazu přivolá vedoucí kroužku lékařskou pomoc. Pokud by toho vedoucí nebyl schopen, přivolají lékařskou pomoc sami žáci: záchranná služba - tel. 155
 • Žáci nesmějí bez předchozího schválení vedoucím kroužku obsluhovat modelové kolejiště, přenášet modelová vozidla, modelové budovy ani jiné části kolejiště.
 • Vedoucí kroužku může vyhlásit přestávku na jídlo.
 • Žáci si před jídlem a po jídle musejí umýt ruce, stejně tak před provozem kolejiště nebo před čistou modelářskou prací.

Pokud chcete číst dál, klikněte na nadpis článku nebo na tlačítko pod článkem.

Co vše by měl znát a umět stavitel většího kolejiště, vedoucí KŽM

Na článku se zatím pracuje.

Pokud se chcete stát vedoucím KŽM nebo jen samostatně stavíte modelové kolejiště s několika většími stanicemi a chcete, aby bylo opravdu pěkně vymodelované a aby byly ve stanicích funkční návěstidla a přiměřená automatizace provozu podle skutečných vzorů, tak dříve nebo později zjistíte, jak náročný je to úkol. Především musíte mít dostatečné znalosti o skutečné železnici, kterou modelujete, jinak budete stavět něco, co neodpovídá skutečnosti a dělat podobné chyby. Dále musíte být dobrý řemeslník (truhlář, zámečník, modelář), případně také elektronik a také aspoň trochu schopný programátor a ani to není všechno, jen mě teď honem nenapadá, co by měl člověk ještě všechno umět... Samozřejmě je výhodou kolektiv lidí, kde každý ovládá něco z výše uvedeného.

Chcete číst dál? Klikněte myší na názdev článku?

Syndikovat obsah