Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Digitální ovládání lokomotiv

+++Napájení a ovládání modelových lokomotiv

Tento článek pojednává o digitálním ovládání modelových hnacích vozidel, tedy lokomotiv, motorových vozů a jednotek, a dalších vozidel vybavených pohonem. Dále článek pojednává o komponentech systému digitálního řízení, jako jsou ovladače, centrály, boostery a lokomotivní dekodéry. Výklad je zaměřen především na komponenty, které používáme v našem KŽM, ale zmíním i další dnes běžné komponenty digitálně řízených kolejišť.

V úvodu článku zmiňuji rovněž střídavý a stejnosměrný systém napájení a řízení modelů hnacích vozidel, abychom poznali rozdíly mezi nimi a mohli si udělat celkový názor. Kdo chce úvod přeskočit, samozřejmě může. Ale myslím si že pro řadu čtenářů bude užitečný.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

+++Ovladače lokomotiv v našem KŽM - FRED, FREDi

V našem KŽM používáme lokomotivní ovladače FRED a FREDi, s konstrukcí převzatou od evropského klubu modulové železnice FREMO a od českého klubu Zababov, který je rovněž používá pro digitální ovládání lokomotiv (trakčních vozidel). Je tomu tak proto, že chceme mít možnost jezdit s našimi lokomotivami a moduly (staničními, případně traťovými) na setkání obou těchto klubů. Proto dodržujeme v digitálním ovládání jejich normy a to včetně ovladačů FRED a FREDi a včetně použití povelové sběrnice loconet.

Lokomotivní ovladače FRED a FREDi - návod k použití

Tento článek je popisem a návodem k použití ovladačů lokomotiv FRED a FREDi, které provozujeme u nás v našem KŽM. Jedná se o název pocházející z evropského klubu modulové železnice FREMO, kde byl vyvinut ovladač FRED a později FREDi a odkud jsme tyto ovladače převzali. Za tímto článkem najdete obrázek s porovnáním ovládacích prvků obou typů ovladačů.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Syndikovat obsah