Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2020/2021

12.6.2021 - Provozní setkání po první etapě rozšíření koeljiště

Po první etapě rozšíření našeho kolejiště jsme zorganizovali setkání s provozem našeho kolejiště. Kolejiště bylo rozšířeno zatím jen o tři díly, ale další rozšíření plánujeme během prázdnin.

Reportáž z této akce najdete na obvyklém místě, at v sekci "Akce - uskutečněné".

5-6/2021 - Pokračujeme v drobných pracích

Teď, když se opět rozběhly kroužky, lze dělat na stavbě vybavení pracovny již jen drobné práce. Stavbu dalších dílů kolejiště nelze nyní dělat vůbec. Proto nyní řeším především drobné nedodělky, které nám ještě zbyly udělat ze stavby nábytku. V kroužcích mladších žáků především provozujeme kolejiště, protože na to kluci čekali po dobu celé koronavirové uzávěry kroužků. Mimo kroužky dělám v pracovně drobné práce. O prázdninách chci opět začít se stavbou dalších dílů kolejiště. V tomto článku popíšu jednak práci na uvedených nedodělcích, i další práce, které přinese čas.

Chcete číst dále? Klikněte myší na název článku...

5/2021 - Zahájení provozu kolejiště, zahájení činnosti kroužků

V dubnu 2021 skončila I. etapa rozšíření kolejiště a výstavby nábytku v naší pracovně, abychom mohli opět zahájit provoz kroužků. Ten jsme slavnostně zahájili ze účasti zástupců magistrátu hl.m. Prahy. Na základě nařízení ministerstva školství jsme opět mohli zahájit i provoz našich kroužků. O jednotlivých fázích celého procesu se dočtete v tomto článku.

Chcete číst dál? klikněte na název článku...

.

03-05/2021 - Dokončení I. etapy stavby nových částí kolejiště a nábytku

Tento článek by měl mít podtitul "Doba zámečnická", kvůli stavbě rámů regálů z jeklů. Stejně tak by se mohl nazývat "Doba truhlářská", a to kvůli plánované stavbě nábytku a rámů kolejiště. Ale teď vážně. Pokračujeme v plánovaných pracích, a to:
- dokončení úprav kolejových obvodů
- I. etapa doplnění regálů a nábytku

Kromě toho také postupně pracujeme se Zdeňkem Valterem na úpravách a vývoji desek plošných spojů obvodů detekce obsazení kolejových obvodů, driverů pro výhybky Želva, propojení signálových konektorů Centronix, sběrnice multiplexu řídicího systému, atd.
Uzavření kroužků kvůli epidemii Covid-19 jsme využili (jak to jen bylo možné) pro provedení prací, které se za chodu kroužků nedají dělat. Děkujeme vedení Hobby centra 4 za podporu této akce.

Nyní k jednotlivým našim činnostem.

Chcete číst dál? Klikněte myší na nadpis článku...

01-02/2021 - Úpravy kolejových obvodů stanice Světlá

Co děláme v poslední době?
Využíváme uzavření kroužků KŽM od ledna a pokračujeme v naší práci. Díky epidemii covid-19 (a uzavření kroužků KŽM) máme možnost pracovat v jednom zápřahu na elektrické části stanice Světlá. K této práci bychom se za normálního chodu kroužků nedostali. Proto jsme ji již několik let odkládali. Takže i špatné může být k něčemu dobré. Stanice Světlá má celkem (i spřilehlými traťovými díly) 10 staničních a traťových dílů. A to nových i stávajících dílů, na kterých je potřeba předrátovat (nebo nově vydrátovat) kolejové obvody.

V listopadu a prosinci 2020 jsem dokončil vydrátování kolejových obvodů nových traťových dílů Tr02-00, Tr02-01 a nového vloženého staničního dílu Sve-04, předrátoval jsem kolejové obvody stávajícího traťového dílu Tr02-02 a staničního dílu Sve-05.

V lednu 2021 jsem dokončil předrátování původního staničního dílu Sve-03 a začal jsem s předrátováním dílu Sve-02, který je také již téměř hotov. Staniční díl Sve-01 čeká na předrátování v únoru, viz připojené obrázky pod článkem. Dále také připojím provizorně jednotlivé kolejové obvody na napájení z pětinásobného zdroje, viz dále.

Chcete číst dál? Klikněte myší na nadpis článku...

01/2021 - Ohlédnutí za naší prací v roce 2020

Rok 2020 byl pro náš KŽM z různých důvodů zlomový. Jednak kvůli tomu, že vypukla epidemie coronaviru, která zastavila práci v kroužcích, ale ta postihla v různé intenzitě celou naši společnost. Zejména však kvůli tomu, že v létě proběhla dlouho očekávaná přístavba pavilonu A, tedy že jsme mohli rozšířit naši pracovnu, a potom i naše kolejiště, viz dále. Ale vezměme to vše pěkně popořádku.

Chcete číst dál? Klikněte myší na název článku.

01/2021 - Zamyšlení nad naší prací v roce 2020 a v minulých letech

Článek byl upraven a rozdělen do dvou článků. Jeden byl přemístěn do složky "Postupy, návody normy" pod novým názvem, "Co všechno by měl člověk umět a znát při stavbě většího kolejiště". Druhý článek najdete zde v kronice pod názvem "Ohlédnutí za naší prací v KŽM v roce 2020".

©A.T.; Článek vložen: 1.1.2020; poslední revize textu a fotografií 12.1.2021

12/2020 - Otevření kroužků pro žáky v prosinci 2020

Jak jistě všichni víte, od 9. a 10.12.2020 jsme opět otevřeli všechny 4 kroužky KŽM. Nebudu psát "po coronaviru", protože by to, bohužel, nebyla pravda. Byl jsem příjemně překvapen, že na prvních schůzkách jsme se sešli v téměř plném počtu. Seznámili jsme naše žáky se stavem prací na rozšíření našeho kolejiště. Od příští schůzky plánujeme postupné uvádění kolejiště opět do provozu.

Provozní setkání, které je obvykle před vánoci, plánujeme na leden 2021, pokud to pandemie dovolí.

Nyní k činnostem, které v tomto roce proběhly. Po letním rozšíření naší pracovny na dvojnásobnou plochu jsme museli zareagovat rozšířením našeho kolejiště. To jsme nejen chtěli, ale opravdu i museli, protože část kolejiště byla umístěna u stěny, která byla během přístavby vybourána. Na původním místě u vybourané zdi již tato část kolejiště stát nemohla, protože by bránila průchodu.

Rozšířená pracovna KŽM po stavbě nám byla předána k 31.7.2020 a hned 1.8.2020 jsme zahájili naše práce. Ty jsou podrobně popsány v předcházejících záznamech naší webové kroniky i s doprovodnými fotografiemi. V tomto článku následuje výčet našch činností od 1.8. do 15.12.2020.

Pokud chcete číst dál, klikněte na nadpis článku.

Říjen - listopad 2020 - Kroužky zrušeny - Pracujeme dále na rozšíření kolejiště.

Vzhledem k tomu, že byly kroužky od 5.10.2020 až do odvolání zrušeny, jako vedoucí KŽM využívám času a na dokončení první etapy výroby nábytku a na rozšíření kolejiště po rozšíření pracovny KŽM pracuji sám. Do uzávěry kroužků 5.10.2020 mi ještě pomáhal druhý vedoucí Zdeněk Valter a starší kluci z našich kroužků.

Tím, že nyní po zrušení kroužků není termín zahájení provozu na kolejišti tolik akutní, využívám této příležitosti a dělám většinu prací hned v plném potřebném rozasahu. Uvedu příklad. My jsme uvažovali, že zprovozníme jen jednu traťovou kolej a to na lokálce ze Světlé do Ledče a jen pár potřebných kolejí v prodloužení stanice Světlá, abychom mohli mít modelový provoz na kroužcích (na trati Světlá - Ledeč). Ale nyní pokládám na dílu Sve-04 (prodloužení Světlé) všech devět staničních kolejí a na traťových dílech všechny čtyři traťové koleje (lokálka, dvoukolejka a vlečka). Stejně tak všechny položené koleje rovnou elektricky zapojím. Také již dělám příparvu instalace pro zapojení indikace obsazení jednotlivých kolejových obvodů. To vše mi pochopitelně zabere podstatně více času. Je to samozřejmě i tím, že jsem na to všechno nyní sám. Epidemie koronaviru mi sice umožnila věnovat se více dostavbě kolejiště, ale současně odstavila všechny mé spolupracovníky a samotnému mi to pochopitelně nejde nijak závratně rychle. Navíc se bohužel objevují různé problémy s elektrickou instalací, viz dále v textu.

Proto uvedení kolejiště do provozu odhaduji nejdříve během prosince 2020, pokud se bude dařit. Pak bude následovat poměrně dlouhá etapa modelování krajiny. Tu bych samozřejmě rád dělal již s našimi clapci v kroužcích, jakmile to pandemie dovolí.

Od začátku prosince se opět zapojil Zdeněk Valter. Oživil napáječe SPAX, které nutně potřebujeme pro napájení kolejí.

Nyní k našim jednotlivým činnostem v říjnu, listopadu a na začátku prosince 2020:

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Září 2020 - Provoz kroužků železničních modelářů

POZOR! Od 5.10.2020 se kroužky až do odvolání pozastavují, tedy se dočasně ruší.

Více o tom viz článek "Omezení provozu" na webových stránkách Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Ve dnech 16. a 17. září 2020 jsme opět zahájili kroužky železničních modelářů (KŽM). V kroužcích začátečníků děláme zatím teorii a povídáme si o železnici. V kroužcích pokročilých modelářů mě starší kluci pomáhají s prácemi na nábytku a na nových dílech kolejiště, mladší žáci začali pracovat na svých modelářských pracích rozdělaných z minulého školního roku.

Jsme po dokončení přístavby pavilonu A, takže se nám pracovna rozšířila na dvojnásobek. Pracovnu jsme převzali od stavby 1.8.2020. Protože během přístavby bylo nutné vybourat jednu stěnu, u níž bylo kolejiště, mělo to zásadní dopad do celého plánu kolejiště. Proto jsme celý srpen usilovně pracovali na hrubé stavbě třích nových dílů kolejiště, abychom na něm mohli co nejdříve obnovit provoz. To plánujeme uskutečnit koncem října.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Syndikovat obsah