Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2021/2022

06-09/2022 - Prázdninové práce a činnosti v našem KŽM

Na letní prázdniny si tradičně necháváme práce, které nelze nebo není vhodné dělat během školního roku za provozu našich kroužků. Jedná se většinou o práce prašné (výroba nových dílů kolejiště, apod.) nebo o práce vyžadující rozebrání kolejiště (úpravy instalace elektrických obvodů v kolejišti), atd. I letos budeme pokračovat v pracích souvisejících s rozšířením našeho kolejiště nastartovaných v roce 2020 ihned po dokončení přístavby pavilonu A (a tím i rozšíření naší pracovny).

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

6/2022 - Závěr školního roku

Na prvních dvou červnových schůzkách hoši v našich kroužcích většinou dokončili svá dioramata se skálou případně s kamenným zdivem. Většina z nich stihla na svém dioramatu nabarvit skálu (případně zdivo), položit (a přilepit) kolej, položit trávu a zaštěrkovat kolej. Toto mini-diorama je práce, kterou hoši dělali zhruba posledních 10 schůzek od konce března.

Další věc, na kterou jsme se v červnu soustředili byla příprava provozního setkání našeho KŽM. O co jde? Vždy před koncem školního roku organizujeme provozní setkání (s provozem celého velkého kolejiště KŽM), kde se kromě vozidel v majetku našeho KŽM představí i zapůjčená vozidla.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

03-05/2022 - Co děláme na jaře

V kroužcích se začátečníky na jaře 2022 děláme malá dioramata, zatímco já pracuji dále na kolejišti ale i na dalších věcech: základy krajiny na Traťových dílech Tr2-01 a Tr2-00 a další práce na našem modelovém kolejišti, příprava výroby návěstidel, obnova fotografií na webu KŽM, budování elektroniky pro ovládání kolejiště, plánování letních prací včetně rozpočtu a další práce. Samozřejmě naši členové pracují na různých věcech, jak uvidíte v dalším textu a na připojených fotografiích. Máme toho nyní rozdělaného hodně...

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

02/2022 - Ukázky práce v našich kroužcích

V tomto článku trochu více popíšu činnosti našeho čtvrtečního kroužku pokročilých, ve kterém se sešli zajímaví lidé se zajímavými projekty. O tom budou první fotografie pod článkem. Dále popíšu a na fotografiích ukážu tvorbu krajiny na jednom z traťových dílů, který jsem vyrobil již v létě 2020. Nyní konečně došla řada na jeho krajinu.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

01/2022 - Co nového v lednu u nás v KŽM

V tomto článku popíšeme naše aktivity za leden 2022, a to jak v kroužcích začátečníků a pokročilých, tak práci nás vedoucích, kterou děláme mimo schůzky kroužků v naší pracovně nebo "za domácí úkol". Fotografie pod článkem ilustrují náš pokrok.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

12/2021 - Konec roku v našem KŽM

Začátkem prosince jsem pracoval na zprovoznění lokálkové trať na zdvihacím dílu, což se podařilo. Dokončil jsem horní část zdvihacího dílu včetně položení kolejí, takže je už konečně sjízdná lokálka ze Světlé až do Ledče, a to je nyní hlavní. Dále pokračovat nemůžeme, protože čekáme na dodávku soustružených dílů - svislých pouzder a čepů. Po jejich dodání budeme ve stavbě pokračovat.
Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

10-11/2021 - Pokračování II. etapy rozšíření kolejiště

Jak jsem napsal již v posledním článku za minulý školní rok, stalo se, že při zahájení kroužků v novém školním roce 2020/21 jsme neměli dokončené všechny nové díly spojující původní stanice Světlá - Ledeč. Chyběl zdvihací díl. Před tím jsem během prázdnin postavil 5 nových rámů pro budoucí stanici Čáslav a také dva tvarově složité nové rámy (Tr2-07 a Tr2-08) s lokálkou Světlá - Ledeč v horní části a s dvoukolejnou tratí Světlá - Čáslav skrytou dole v tunelu. Na těchto dvou nových traťových dílech jsou již položené koleje a jsou elektricky zapojené. Pro podrobnosti si můžete přečíst předchozí článek "7-9/2021 - Další rozšíření kolejiště - II. etapa" v oddílu "Kronika" / "Školní rok 2020/2021".

Naše práce na zdvihacím dílu v době běžících kroužků probíhá podstatně pomaleji, než o prázdninách, ale i na ní pokračujeme. Tyto i jiné práce v tomto článku popíšeme...

Chcete čít dál? Klikněte myší na nadpis článku.

09/2021 - Zahájení školního roku 2021/22

V úterý dne 14.9.2021 jsme zahájili nový školní rok. Ano, v úterý, čtete dobře. Od letošního školního roku jsme otevřeli již pátý kroužek.

Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - nově vypsaný kroužek
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí
.

07-09/2021 - Další rozšíření kolejiště - II. etapa

Kroužky železničních modelářů skončily 24.6.2021. O prázdninách opět pokračuji na dalším rozšíření našeho kolejiště, viz připojený náčrt plánu. Celkem plánujeme 15 nových dílů kolejiště. Rozšíření kolejiště začíná pochopitelně od stavby rámů nových dílů kolejiště a pokračuje přesným spojením rámů pomocí pouzder a čepů, dále stavbou traťových těles na těchto rámech, pokládkou kolejí a elektrickým zapojením kolejových obvodů. Následné modelováním krajiny si samozřejmě necháme jako společnou činnost s našimi staršími svěřenci v kroužcích. Výše vyjmenované činnosti (kromě modelování krajiny a budov) jsme nakonec stihli provést do zahájení kroužků v září 2021 kromě zdvihacího dílu..

Tento článek postupně dokumentuje stavbu nových dílů kolejiště od července do poloviny září 2021.

Pokud chcete číst dál, klikněte na nadpis tohoto článku...

Syndikovat obsah