Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kroužky železničních modelářů - DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

Vážení rodiče žáků, vážení zájemci o práci v kroužcích železničních modelářů,
přinášíme vám PŘEHLED VOLNÝCH MÍST v našich kroužcích:

Úterý 14:30 až 16:00 - KŽM pro nejmenší - 1 volné místo
Úterý 16:15 až 18:30 - KŽM pro začátečníky - kroužek je plně obsazen
Středa 14:30 až 16:45 - KŽM pro začátečníky - kroužek je plně obsazen
Středa 17:00 až 20:00 - KŽM pro starší a pokročilé - 1 volné místo
Čtvrtek 14:30 až 16:45 - KŽM pro začátečníky - kroužek je plně obsazen
Čtvrtek 17:00 až 20:00 - KŽM pro starší a pokročilé - 2 volná místa
V našich kroužcích rádi uvítáme i dospělé zájemce.
Stav ke dni 31.1.2022 - A.T.

Vážení příznivci modelové železnice,
v sobotu 17.12. a v neděli dopoledne 18.12.2022 proběhly všechny tři plánované části setkání železničních modelářů z našich kroužků v Hobby centru 4. Protože vedeme již šest kroužků, museli jsme setkání rozdělit na tři části a všechny části setkání byly zcela naplněny našimi svěřenci (celkem jich bylo 35 ve třech skupinách).
Kromě toho jsme uskutečnili v neděli odpoledne veřejnou část setkání, kdy si naši hosté mohli zajezdit s modelovými vlaky. Celkem se akce zúčastnilo 37 lidí (včetně hostů s dětmi a nás pořadatelů z řad našich KŽM). Naši kluci odváděli skvělou práci, když jako strojvedoucí-instruktoři pomáhali dětem našich hostů řídit naše vlaky. S mašinkami si ovšem zajezdilo i nemálo našich dospělých hostů.
Setkání se vydařilo, úplnou reportáž z něj najdete na tomto webu ve složce "Akce - uskutečněné"

Během setkání bylo natočeno toto krátké video: https://youtu.be/rc9QEZXyIzQ

© A.T. - 19.11.2022, aktualizováno: 31.1.12.2023

STARŠÍ ZPRÁVY:

Vážení příznivci modelové železnice,
modeláři sídlící v Hobby centru 4, v Praze 4, Bartákova 1200, pavilonu A - přízemí pořádají
v neděli 18.12.2022 od 14 do 17 hodin předvánoční setkání s PROVOZEM VELKÉHO MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ. Tato akce je pro veřejnost.

TATO AKCE JE BOHUŽEL JIŽ OBSAZENA PŘIHLÁŠENÝMI LIDMI.

VSTUP JEDINĚ PO PŘIHLÁŠENÍ na e-mail: ales.trdy12 zavináč gmail.com - nejpozději do 16.12.2022

Kolejiště stavíme postupně podle skutečných tratí a stanic na Českomoravské vysočině. V provozu budou tři stanice včetně přilehlých tratí. Kvůli parnímu provozu počítáme s provozem různých lokomotiv a vozů z období mezi léty 1965 až 1980. Všechny lokomotivy jsou digitální a vydávají realistické zvuky.
Chcete si zkusit řídit lokomotivu nebo motorový vůz? Těšíme se na vás.

VSTUP JEDINĚ PO PŘIHLÁŠENÍ na e-mail: ales.trdy12 zavináč gmail.com - nejpozději do 16.12.2022

Vstupné: dospělí 50 Kč, dítě do 10 let s doprovodem jednoho dospělého 50 Kč, děti a mládež do 18 let 30 Kč. Zápisné do kroužků bohužel nepokrývá všechny náklady našich kroužků (zejména nákup modelových vozidel a stavbu nových částí kolejiště). Proto jsme kroužkem dotovaným a dotace jsou vždy závislé na možnostech donátora. Děkujeme za pochopení.
Aleš Trdý, vedoucí KŽM, tel. 731 55 22 66
© A.T. - 21.11.2022, aktualizováno: 02.12.2022

Vážení rodiče,
v našich kroužcích máme poslední 2 volná místa v kroužku pro nejmenší,
poslední 3 volná místa v kroužcích pro pokročilé.

Podrobné informace o volných místech ve všech našich šesti našich kroužcích naleznete zde:
http://www.kzm-praha4.cz/content/kontakty-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ky
nebo zde:
https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky na konci seznamu

Dále informujeme, že poslední z našich plánovaných procházek - po zaniklé trati Praha Libeň dolní nádraží - Praha Vysočany proběhla v sobotu 12.11. od 9:30, více viz složka tohoto webu "Železniční vycházky a výlety".

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 07.11.2022, aktualizováno: 16.11.2022, v 8:05 hodin

.
Vážení rodiče,

POZOR !!! Podzimní prázdniny - Od středy 26.10. do pátku 28.10.2022 se kroužky nekonají !!!
Kroužky v úterý 25.10.2022 se ještě konají normálně

V neděli dne 23.10.2022 jsme byli na vycházce z hlavního nádraží po zaniklé vítkovské trati, viz samostatný článek s krátkou reportáží ve složce "Akce uskutečněné".

Příští procházku plánujeme na sobotu 5.11.20200 (případně na neděli 6.11. - s ohledem na předpověď počasí), více viz složka tohoto webu "Železniční vycházky a výlety".
Čtěte náš web, čas srazu na vycházku se může kvůli předpovědi počasí změnit.

Na shledanou na místě srazu.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 24.10.2022

Vážení rodiče,

chcete-li se zúčastnit našich vycházek a výletů, potom sledujte složku našeho webu "Železniční vycházky a výlety" v menu vlevo dole, kde najdete podrobný popis každé vycházky s informacemi o historii jednotlivých míst.

POZOR !!! Kvůli nepříznivé předpvědi počasí - ZMĚNA TERMÍNU !!!

Nejbližší plánovaná vycházka je v NEDĚLI dne 23.10.2022 od 9:30.
Sraz je v Praze NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ u východu ze severního podchodu na žižkovské straně, směrem k Seifertově a Italské ulici.
POZOR! Jediný podchod, kterým se dostanete na místo srazu je severní podchod, označený písmenem S.

Čtěte náš web, čas srazu na vycházku se může kvůli předpovědi počasí změnit.

Na shledanou na místě srazu.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 14.10.2022, text upraven 20.10.2022

.

Práce našich kroužků železničních modelářů je opět zahájena v týdnu od 3.10.2022.

Po mé 14 denní nemoci, kdy byly kroužky železničních modelářů pozastaveny, se v těchto kroužcích opět rozbíhá práce.

Kroužek, který vede Zdeněk Valter ve středu od 17 hodin, nebyl (a není) mojí nemocí nijak ovlivněn.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 3.10.2022

.

Práce našich kroužků železničních modelářů byla opět zahájena v týdnu od 12.09.2022.

Bohužel mě lékaři zjistili covid, takže jsou kroužky na 14 dnů pozastaveny. Průběh nemoci mám lehký, takže plánuji opět zahájit činnost kroužků začátkem října 2022. Doufám, že se plán mého návratu vydaří.

Kroužek, který vede Zdeněk Valter ve středu od 17 hodin, probíhá normálně.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 18.09.2022

Do kroužků železničních modelářů se můžete od 15.6.2022 přihlásit on-line na webu Hobby centra 4 (na záložce Kroužky): www.hobbycentrum4.cz/krouzky

Pro školní rok 2022/23 je vypsáno celkem 6 kroužků železničních modelářů (KŽM). Jeden kroužek pro nejmenší (8 až 10 let), tři kroužky začátečníků (od 10 let) a dva kroužky pokročilých

Přehledný seznam všech našich kroužků najdete na tomto webu ve složce Kronika/Školní rok 2022/2023:
http://www.kzm-praha4.cz/category/provoz-krou%C5%BEku/kronika/%C5%A0koln...

.

Informace o rozšíření naší pracovny v roce 2020 a následných pracích najdete zejména v těchto článcích:
http://www.kzm-praha4.cz/content/p%C5%99%C3%ADstavba-pavilonu-roz%C5%A1%...

nebo
http://www.kzm-praha4.cz/content/maraton-pr%C3%A1ce-po-roz%C5%A1%C3%AD%C...

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 17.06.2022

Ve dnech 11.6. a 12.6.2022 - proběhlo Provozní setkání našeho KŽM,
viz reportáž v oddílu "Akce - uskutečněné" na tomto webu.
Zde uvádíme ze setkání jen pár obrázků.
© A.T. - 12.06.2022

Vážení rodiče, vážení příznivci modelové železnice,
letos v září to bude již 15 od zahájení činnosti kroužku železničních modelářů v Hobby centru 4. Začínali jsme jako jeden kroužek železničních modelářů (KŽM) s 8 žáky základní školy velmi skromně se zapůjčeným domácím kolejištěm a jen několika modely kolejových vozidel. Za uplynulých 15 let jsme vybudovali velké kolejiště na námět konkrétní části Českých drah (resp. ČSD) z oblasti Českomoravské vysočiny.

Nyní vedeme již 5 kroužků železničních modelářů. Uvažujeme ještě o zřízení dalšího kroužku pro děti ve věku 8 až 10 let se zaměřením na tuto věkovou skupinu v předmodelářském věku.

Po realizaci plánované přístavby pavilonu "A" v roce 2020 a rozšíření pracovny našeho KŽM za podpory vedení Hobby centra 4, jsme mohli začít s postupným rozšiřováním našeho kolejiště a také se stavbou nábytku na míru pro dovybavení naší pracovny. Během posledních dvou let jsme vybavili rozšířenou pracovnu nábytkem, dále jsme postavili 12 nových dílů kolejiště a dalších 6 ještě plánujeme.
Detailní informace o práci našich kroužků, o stavbě kolejiště a další najdete na tomto webu, a to zejména v oddílech "O našem KŽM", "Kronika", "Fotogalerie", a v dalších.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 09.04.2022

Vážení rodiče, vážení příznivci modelové železnice,
do začátku školního roku 2021/2022 jsme vstupovali po vypsání nového úterního kroužku již s pěti kroužky železničních modelářů. Ty se během prvního pololetí slušně zaplnily, pár míst se však také uvolnilo a nyní před startem druhého pololetí zbývá v našich kroužcích již jen několik posledních volných míst.

Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - (nový kroužek od 09/2021) - poslední 1 volné místo
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci - poslední 1 volné místo
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí - obsazeno
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci - poslední 2 volná místa
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí - obsazeno

Přihlásit se můžete telefonicky nebo osobně v kanceláři Hobby centra 4, případně on-line přes webové stránky Hobby centra 4 www.hobbycentrum4.cz , kde také naleznete ve složce "KROUŽKY" pod názvem "ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI" (poslední v seznamu), aktuální informace o obsazení, resp. o volných místech v jednotlivých našich kroužcích.

Čtěte naší KRONIKU, najdete tam aktuální zprávy.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 28.01.2022.

Starší zprávy:

Vážení naši příznivci,
před koncem roku jsme od vedení Hobby centra 4 dostali finanční prostředky na nákup materiálu. Mnohokrát děkujeme za podporu. Za tyto peníze jsme pořídili: travní foliáže na dokončení povrchu nových částí kolejiště i na cvičné práce, výhybky na dokončení nové stanice Čáslav, dva motorové vozy M152.0 včetně dekodérů a několik osobních i nákladních vozů, točnu Fleischmann s délkou mostu 312 mm a další matariál. Postupně budeme s tímto materiálem pracovat.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo nakoupit vozidla v plánovaném rozsahu, nakoupili jsme nakonec točnu, protože jsme ji výhledově chtěli pořídit také. Dokonce máme na kolejišti na točnu už asi 12 let plánované místo.
Protože zatím čekáme na dodání přesných svislých pouzder a čepů a nemůžeme pokračovat na dokončení zdvihacího dílu, pustil jsem se 29.12.2021 do instalace točny v depu. Podrobnosti o tom najdete ve složce "Kronika" našeho webu.

Mnoho štěstí v novém roce 2022...

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 31.12.2021

.

Vážení rodiče,
u některých našich kroužků je velký počet zájemců, které bychom kvůli kapacitě kroužků museli odmítat. Proto jsme nově vypsali DALŠÍ KROUŽEK železničních modelářů v úterý od 16:00 do 18:15. Předpokládáme jeho zaměření na začátečníky.
Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - nově vypsaný kroužek
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí
Přihlásit se můžete telefonicky, osobně v kanceláři Hobby centra 4 nebo on-line přes webové stránky www.hobbycentrum4.cz , kde také naleznete ve složce "KROUŽKY" pod názvem "ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI" (poslední v seznamu), aktuální informace o obsazení, resp. o volných místech v jednotlivých našich kroužcích.
Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...
Snažíme se v rámci možností přizpůsobit dovednostem a znalostem každého dítěte. Je však potřeba, aby děti splňovaly základní požadavky: především zájem o věc, minimální výška 145 cm...
Další podrobnosti na tomto webu viz článek: Základní informace (s odkazem nahoře nad modrou lištou pod obrázkem).

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 8.9.2021

.

Využíváme letních prázdnin 2021 a usilovně pracujeme na dalším rozšíření modelového kolejiště, viz obrázky dole pod článkem a také dále v tomto článku.
Podrobnosti viz oddíl KRONIKA na tomto webu.
Pod článkem najdete výběr nejdůležitějších fotografií z poslední doby.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 3.7.2021, poslední aktualizace textu a fotografií 5.8.2021

.

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni oficiálně e-mailem, od středy 26. května 2021 jsou na základě nařízení ministerstva školství znovu otevřené všechny kroužky železničních modelářů a to v plném počtu žáků, bez prohlášení. Během účasti na kroužcích musí účastníci nosit roušku (do 15 let věku) nebo respirátor.

Díky podpoře vedení Hobby centra 4 proběhla proběhla během června a července 2020 přístavba pavilonu A, čímž došlo k rozšíření pracovny železničních modelářů. Od srpna 2020 do dubna 2021 probíhaly intenzivní práce na I. etapě rozšíření kolejiště a na stavbě nového nábytku na míru do nově rozšířené pracovny. Od května 2021 je kolejiště opět v provozu a od 19.5.2021 jsou naše kroužky opět v provozu.

Čtěte naší KRONIKU, najdete tam aktuální zprávy.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 6.1.2021, poslední aktualizace 15.5.2021