Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kroužky železničních modelářů - DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

Vážení rodiče, vážení příznivci modelové železnice,
letos v září to bude již 15 od zahájení činnosti kroužku železničních modelářů v Hobby centru 4. Začínali jsme jako jeden kroužek železničních modelářů (KŽM) s 8 žáky základní školy velmi skromně se zapůjčeným domácím kolejištěm a jen několika modely kolejových vozidel. Za uplynulých 15 let jsme vybudovali velké kolejiště na námět konkrétní části Českých drah (resp. ČSD) z oblasti Českomoravské vysočiny.

Nyní vedeme již 5 kroužků železničních modelářů. Uvažujeme ještě o zřízení dalšího kroužku pro děti ve věku 8 až 10 let se zaměřením na tuto věkovou skupinu v předmodelářském věku.

Po realizaci plánované přístavby pavilonu "A" v roce 2020 a rozšíření pracovny našeho KŽM (za což velmi děkujeme vedení Hobby centra 4), jsme mohli začít s postupným rozšiřováním našeho kolejiště a také se stavbou nábytku na míru pro dovybavení naší pracovny. Během posledních dvou let jsme postavili 12 nových dílů kolejiště a dalších 6 ještě plánujeme.
Detailní informace o práci našich kroužků, o stavbě kolejiště a další najdete na tomto webu, a to zejména v oddílech "Kronika", "Fotogalerie", "O našem KŽM" a v dalších.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 09.04.2022

Vážení rodiče, vážení příznivci modelové železnice,
do začátku školního roku 2021/2022 jsme vstupovali po vypsání nového úterního kroužku již s pěti kroužky železničních modelářů. Ty se během prvního pololetí slušně zaplnily, pár míst se však také uvolnilo a nyní před startem druhého pololetí zbývá v našich kroužcích již jen několik posledních volných míst.

Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - (nový kroužek od 09/2021) - poslední 1 volné místo
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci - poslední 1 volné místo
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí - obsazeno
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci - poslední 2 volná místa
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí - obsazeno

Přihlásit se můžete telefonicky nebo osobně v kanceláři Hobby centra 4, případně on-line přes webové stránky Hobby centra 4 www.hobbycentrum4.cz , kde také naleznete ve složce "KROUŽKY" pod názvem "ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI" (poslední v seznamu), aktuální informace o obsazení, resp. o volných místech v jednotlivých našich kroužcích.

Čtěte naší KRONIKU, najdete tam aktuální zprávy.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 28.01.2022.

Starší zprávy:

Vážení naši příznivci,
před koncem roku jsme od vedení Hobby centra 4 dostali finanční prostředky na nákup materiálu. Mnohokrát děkujeme za podporu. Za tyto peníze jsme pořídili: travní foliáže na dokončení povrchu nových částí kolejiště i na cvičné práce, výhybky na dokončení nové stanice Čáslav, dva motorové vozy M152.0 včetně dekodérů a několik osobních i nákladních vozů, točnu Fleischmann s délkou mostu 312 mm a další matariál. Postupně budeme s tímto materiálem pracovat.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo nakoupit vozidla v plánovaném rozsahu, nakoupili jsme nakonec točnu, protože jsme ji výhledově chtěli pořídit také. Dokonce máme na kolejišti na točnu už asi 12 let plánované místo.
Protože zatím čekáme na dodání přesných svislých pouzder a čepů a nemůžeme pokračovat na dokončení zdvihacího dílu, pustil jsem se 29.12.2021 do instalace točny v depu. Podrobnosti o tom najdete ve složce "Kronika" našeho webu.

Mnoho štěstí v novém roce 2022...

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 31.12.2021

.

Vážení rodiče,
u některých našich kroužků je velký počet zájemců, které bychom kvůli kapacitě kroužků museli odmítat. Proto jsme nově vypsali DALŠÍ KROUŽEK železničních modelářů v úterý od 16:00 do 18:15. Předpokládáme jeho zaměření na začátečníky.
Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - nově vypsaný kroužek
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí
Přihlásit se můžete telefonicky, osobně v kanceláři Hobby centra 4 nebo on-line přes webové stránky www.hobbycentrum4.cz , kde také naleznete ve složce "KROUŽKY" pod názvem "ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI" (poslední v seznamu), aktuální informace o obsazení, resp. o volných místech v jednotlivých našich kroužcích.
Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...
Snažíme se v rámci možností přizpůsobit dovednostem a znalostem každého dítěte. Je však potřeba, aby děti splňovaly základní požadavky: především zájem o věc, minimální výška 145 cm...
Další podrobnosti na tomto webu viz článek: Základní informace (s odkazem nahoře nad modrou lištou pod obrázkem).

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 8.9.2021

.

Využíváme letních prázdnin 2021 a usilovně pracujeme na dalším rozšíření modelového kolejiště, viz obrázky dole pod článkem a také dále v tomto článku.
Podrobnosti viz oddíl KRONIKA na tomto webu.
Pod článkem najdete výběr nejdůležitějších fotografií z poslední doby.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 3.7.2021, poslední aktualizace textu a fotografií 5.8.2021

.

Vážení rodiče,
jak jste byli informováni oficiálně e-mailem, od středy 26. května 2021 jsou na základě nařízení ministerstva školství znovu otevřené všechny kroužky železničních modelářů a to v plném počtu žáků, bez prohlášení. Během účasti na kroužcích musí účastníci nosit roušku (do 15 let věku) nebo respirátor.

Díky podpoře vedení Hobby centra 4 proběhla proběhla během června a července 2020 přístavba pavilonu A, čímž došlo k rozšíření pracovny železničních modelářů. Od srpna 2020 do dubna 2021 probíhaly intenzivní práce na I. etapě rozšíření kolejiště a na stavbě nového nábytku na míru do nově rozšířené pracovny. Od května 2021 je kolejiště opět v provozu a od 19.5.2021 jsou naše kroužky opět v provozu.

Čtěte naší KRONIKU, najdete tam aktuální zprávy.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 6.1.2021, poslední aktualizace 15.5.2021