Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2022 - Co nového v listopadu

Všech našich šest kroužků pracuje, podívejme se dnes do kroužku pro nejmenší a do kroužků pro začátečníky, kde se věnujeme především provozu kolejiště, v přiměřené míře také teorii, zejména pravidlům železničního provozu a návěstnímu předpisu, později také základům modelování krajiny.

V kroužcích pro začátečníky začneme od vánoc s modelářskou praxí, např. zatravnění malého dioramatu, potom výroba dioramatu s kolejí, skálou (nebo zárubní zdí). Na dioramatu jsou následující práce, vytvořit základ dioramatu z pěnového polystyrenu, odlít skálu ze sádry, nalepit jí na základ dioramatu, nabarvit jí, nalepit nízký násep pod koleje, nalepit kolej, zatravnit celé diorama (z kousků travní foliáže) a zaštěrkovat kolej.

V kroužku pro nejmenší si kluci vystřihnou malou slepovačku domečku z papíru, potom zkusí zatravnit maličké diorama pomocí kousků travní foliáže a případně další práce. Modelový provoz konáme vždy až v druhé polovině schůzky téměř po celý školní rok.

Mimoto jako vedoucí ve volných chvílích mimo kroužky pracuji na dostavbě kolejiště a na doplnění nábytku. V listopadu jsem položil koleje na třech traťových dílech Tr2-09 až Tr2-11, které budou umístěny pod stanicí Ledeč.

V listopadu jsem také namontoval novou polici do naší regálové stěny, takže jsme si tak vytvořili další místo pro rozpracované modelářské práce našich svěřenců. Dále jsem namontoval novou polici pod ponk na uložení rozměrného nářadí, zejména velkých svěrek (správně ztužidel), protože na svém původním místě překážejí nové části kolejiště (postupně budované stanici Čáslav).

©A.T. 16.11.2022, doplněno 26.11.2022