Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Výrobci modelové železnice - kolejivo

Stručná historie výroby modelového kolejiva v Evropě
V sedmdesátých a osmedesátých létech se ještě vyrábělo plechové kolejivo, které dnes již nikomu rozhodně nedoporučuji. Na západě od výroby plechového kolejiva ustoupili o něco dříve, zatímco ve východním německu ho vyráběly firmy Piko (ve velkosti H0 a N) a Berliner TT Bahnen (ve velikosti TT) ještě chvíli po sjednocení Německa. Kolejnice plechového kolejiva byly vyráběné z tenkého plechu ohnutého do tvaru "U", obráceného otevřenou stranou dolů a vybaveného příchytkami pro uchycení do pražcového podloží. Plechové kolejivo bylo vyrobeno z ocelového poniklovaného (Piko) nebo pocínovaného (TT) plechu. V sortimentu plechového kolejiva bylo hodně krátkých kolejí, jen málo poloměrů oblouků (většinou jen dva) a jen málo druhů výhybek (většinou jen obyčejné výhybky).

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Použití plechového kolejiva přinášelo tyto zásadní nevýhody: nutnost skládání kolejového plánu z mnoha krátkých kolejí, nedostatečné kontakty ve spojích kolejí, rezavění kolejnic při prodření vrchní vrstvy niklu (nebo cínu) a ztráta kontaktu mezi kolejnicí a kolem modelového vozidla. Při slušném zacházení však plechové kolejivo vydrželo poměrně dlouho. K tomu však přistupoval ne zcela dobrý modelový vzhled a bohužel také velmi omezený sortiment oblouků a výhybek.
Proto železniční modeláři uvítali tzv. modelové kolejivo, jehož kolejnice měly plný profil velmi podobný skutečné kolejnici. Kolejnice se vyráběly většinou z materiálu nazývaného Neusilber, tedy slitina niklu, mědi a zinku (v podstatě alpaka) nebo z podobných měděných slitin. Tím se podstatně zlepšila vodivost kolejnic, ale kontakty ve spojích jsou stále nedostatkem i u modelového kolejiva. Proto železniční modeláři, kteří nechtějí mít kolejiště, na kterém se vlaky neustále zastavují, kupují kolejivo v podobě metrových (nebo co nejdelších) kolejnicových prutů a zvlášť pražcového podloží, které na kolejnice sami navlečou. Princip kolejiště s dobrým kontaktem mezi kolem modelového vozidla a kolejí je takový, že se koleje staví z co nejdelších kusů kolejnic a každý kus kolejnice má svoje vlastní napájení.

Modelové kolejivo vyráběla ve východním Německu firma Pilz již v sedmdesátých létech, a to předevších ve velikosti H0, včetně širokého sortimetu výhybek, ale i ve velikosti TT, avšak pouze koleje bez výhybek. Kolejivo Pilz bylo sice oblíbené a žádané, ale také silně nedostatkové zboží, které u nás běžný modelář nebyl většinou schopen sehnat.

Jak uvidíme dále, dnes je situace na trhu podstatně lepší, i když ani dnes se některé typy výhybek a výhybkových spojení nevyrábějí v žádaném sortimentu. Například dvojitou kolejovou spojku s překřížením s odbočným úhlem výhybek kolem 10° ve velikosti H0 prostě neseženete. Tu si musíte vyrobit sami. Musel jsem zkombinovat 4 výhybky Tillig Elite 9° a křižovatku Fleischmann 18° (Code 100!!!). Nebo například firma Tillig nemá v sortimentu kolejiva H0 Tillig Elite křižovatkovou výhybku s malým úhlem odbočení (9 až 10°), ačkoliv vyrábí výhybky s úhlem odbočení na srdcovce 9° (a na konci výhybky 12°). Lze ale použít křižovatkovou výhybku DKW10 od firmy Roco, ovšem s velkými mezerami v srdcovkách (proti normám). Ale to jsou jen drobné problémy proti tomu, co jsme jako železniční modeláři zažívali před revolucí.

.

Označování výšky kolejnic pomocí "CODE"
Pro orientaci v dále uváděných typech kolejiva je potřeba vysvětlit pojem "Code", používaný k označení výšky kolejnicových prutů. Číslo za slovem Code znamená počet tisícin palce, např. Code 100 znamená 2,5 mm (přesně 2,54mm), Code 83 znamená výšku 2,1mm, Code 75 výšku 1,9 mm, Code 70 výšku 1,8 mm, atd. Označení Code vychází z amerických norem NMRA a neužívá se jen pro označení výšky kolejnice, ale např. i šířky kol modelových vozidel.

EVROPSKÉ FIRMY vyrábějící MODELOVÉ KOLEJIVO
V dnešní době dodává modelové kolejivo německá firma Tillig (původně firma Pilz), a to jak ve velikosti H0 (H0e a H0m), tak ve velikosti TT. Tato firma dodává také samostatné pražcové podloží a kolejové pruty délky 1 metr. Ve velikosti H0 dodává Tillig kolejivo s výškou kolejnic Code 100, případně o něco nižší (Code 83) pod značkou Tillig H0 Elite.

Podobně i rakouská firma Roco dodává modelové kolejivo ve velikosti H0 s výškou kolejnice Code 100 nebo Code 83. Kolejivo Roco H0 (Code 83) má velký sortiment výhybek.

Také německá firma Piko dodává modelové kolejivo a to pod značkou Piko A Gleis. Toto kolejivo má výšku kolejnic Code 100.

V neposlední řadě zmíním kolejivo anglické firmy Peco, která je vyrábí v řadě modelových velikostí (G-45, SM-32, 1, O, H0, TT, N) a v řadě provedení. Jen ve velikosti H0 je na výběr z několika typů kolejiva: Code 100, Code 83, Code 75 a také H0e a H0m. Firma Peco nově vyrábí kolejivo TT code 55 (výška pouze 1,4mm!). Od firmy Peco si můžete koupit také jen samotné kolejnicové pruty výšky Code 60, Code 70, Code75, Code 83, Code 100, Code 143, Code 200, Code 250. Pokud máte o toto kolejivo zájem, doporučuji vybírat přímo v katalogu této firmy. Naši prodejci pochopitelně nemohou držet celý sortiment této firmy. Firma Peco vyrábí také vozidla a různé příslušenství pro modelovou železnici.

Německá firma Kühn vyrábí kolejivo ve velikosti TT, výška kolejnice Code 70 (1,8mm!) s běžným sortimentem kolejiva a výhybek.

Česká firma Malá železnice nabízí kolejivo ve velikosti H0 (code 100) a to s kolejnicemi z mosazi a nebo ze slitiny niklu.

Od roku 1996 do roku 2011 dodávala firma Litomyský kolejivo TT (code 80) bez výhybek. Snad výrobu opět obnoví.

Výrobců kolejiva je jistě mnohem více, ale zboží výše vyjmenovaných firem lze poměrně dobře nakoupit v České republice.