Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

02/2023 - Únor u nás v KŽM

Během února jsme rozjeli v začátečnických kroužcích další cvičné práce (diorama se skálou). Do května by měly být hotové. Kromě toho jsme (my vedoucí) začali s 3D tiskem, pracujeme na prototypech našich prvních návěstidel, zprovozňujeme automatiku přepínání polarity kolejí mostu točny, pracujeme na úpravě popelového jeřábu a děláme další práce. O tom všem se dočtete v tomto článku...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

první a druhá cvičná práce
Jen pro připomenutí, první cvičná práce bylo zazelenění malého čtverečku pěnového polystyrenu. Účelem této práce je tréning pokládání a lepení travní foliáže roztrhané na malé kousky tak, aby mezi nimi nebyly vidět spoje, kde na sebe navazují a aby byl celý čvereček pěnového polystyrenu souvisle zatravněn. Byla to vlastně průprava pro druhou cvičnou práci, jejíž součástí je také zatravnění.
Druhá cvičná práce - diorama se skálou je již o něco větší (v půdorysu zhruba 14x17 cm). Na tomto dioramatu je kolej, kterou je potřeba naměřit na délku, kolejnice zapilovat a navléct do pražcového podloží. U kraje dioramatu je skála, která se musí odlít ze sádry, nalepit na diorama a nabarvit vodovými barvami. Nakonec se diorama zatravní pomocí travní foliáže a nakonec se zaštěrkuje kolej. To by zkušenému modeláři zabralo čistého času jen několik hodin práce, ale s technologickými přestávkami na lepení, tvrdnutí sádry a přitom na modelový provoz kolejiště to trvá zhruba 8 schůzek. Je také třeba počítat s tím, že kluci občas chybí a že některé práce je potřeba dělat ve více lidech současně (např. odlévání sádry, zatravnění). Proto máme jako dead-line konec školního roku, ale počítám, že v květnu již budou kluci s touto prací hotoví.

Začínáme s 3D tiskem
Začátkem prosince 2022 jsem si koupil 3D tiskárnu od firmy Průša a nechal ji v pracovně kroužků pro použití v našem KŽM, protože nás 3D tisk může při modelování různých dílů posunout vpřed. Během ledna Zdeněk Valter začal dělat první pokusy s tiskem a nyní začátkem února máme první 3D výtisky použitelné pro náš KŽM. Po osvojení 3D tisku plánuji různé výtisky zárubního zdiva, mostů a jejich opěr, soklů návěstidel a různé další drobné součásti našich modelů. Pojďme se podívat, co jsme zatím vytiskli.

Projekt světelná návěstidla
Prvním naším 3D výtiskem byl prototyp soklu pro návěstidla. Na návěstidlech pracujeme již nějakou dobu, máme spájené stožáry a návěstní štíty se stínidly (z leptu z mosazného plechu), nyní tiskneme první sokly. Současně pracujeme i na plošném spoji do soklů návěstidel. Projekt "návěstidla" bychom rádi vlastními silami dotáhli do konce. Výhodou našeho projektu má být to, že naše návěstidla budou mít (při zachování modelového vzhledu) v soklu miniaturní konektor, který nebude rušit vzhled návěstidla. Přitom půjde návěstidla z modelového kolejiště po rozpojení konektoru snadno vytáhnout, což je při údržbových pracích na kolejišti velmi výhodné. Na našem kolejišti plánujeme celkem zhruba 50 až 60 kusů návěstidel. Pro sokly návěstidel jsme s výhodou použili 3D tisk.
Na přiloženém obrázku vidíte spájenou kostru samostatně stojící předvěsti z mosazných leptů včetně našeho soklu zasunutá již do Al trubky na kolejišti. Plošný spoj s konektorem budou ukryté mezi nohami podzemní části soklu. Na druhém obrázku je kupované návěstidlo s nemodelovým řadovým konektorem, které jsme používali jako vjezdové do žst. Ledeč (nyní po rozšíření kolejiště bude na stejném traťovém dílu předvěst). Na dalších obrázcích je 3D tiskárna, sokl návěstidla včetně jeho podzemní části, která bude uložena v hliníkové trubce 12x1mm vlepené do kolejiště a konečně i miniaturní desky plošných spojů pro odpory návěstidel a ochranné diody.

Plošné spoje
Jak jsem zmínil výše, do soklů návěstidel potřebujeme plošné spoje. Ale nejen tam. Potřebujeme je i pro pájení vývodů kolejových obvodů pro trať Světlá - Čáslav i pro samotnou stanici Čáslav a také pro spojovací konektory svorkovnic mezi jednotlivými traťovými a staničními díly. Většinu těchto spojů jsem navrhnul kdysi já, ale pro leptání je nakreslil Štěpán Hušek (v programu Formika). Když se Štěpán před pěti lety oženil, začal spoje kreslit (i navrhovat) Zdeněk Valter. Všechny staré spoje, které potřebujeme opakovaně (např. pro konektory a pájení vývodů kolejových obvodů) Zdeněk překreslil a vlastně znovu navrhnul jako oboustranné a objednal v Číně. Stejně tak se stalo i nyní, kdy jsme potřebovali doplnit stav. Během pár týdnů jsou desky zpátky ve výborné kvalitě a za dobrou cenu.

Zprovoznění automatu přepínání polarity točny
Na přelomu roku 2021 a 2022 jsme zakoupili novou točnu a mechanicky ji nainstalovali. Točna Fleischmann 6512 sice vůbec neodpovídá vzorům točen používaných u ČSD. Má v jámě dvě kruhové kolejinice, vzhled domku pohonu točny také neodpovídá, zejména jeho lomená střecha. V současnosti je to ale jediná točna na našem trhu s délkou mostu kolem 300 mm a s úhlem odbočení sousedních kolejí 7,5°. Proto jsme ji koupili. Bohužel automaticky nepřepíná polaritu kolejí mostu při otočení. To sice lze vyřešit různými obvody (pro řízení kolejové smyčky), ty však fungují tak, že přepnou polaritu teprve tehdy, až dojde ke zkratu (i když jen na maličký zlomek sekundy).
Protože nechceme mít ojiskřená kola lokomotiv a kolejnice, zvolili jsme automatické přepínání polohy točny podle její polohy. Během loňského roku jsem vyvinul obvod s reflexním optočlenem CNY70, který vysílá a přijímá odražené infračervené záření zhruba na vzdálenost 1 až 2 mm. Přepínání obstarává relé Finder s přpínacím časem 8 ms, což stačí pro přepnutí polarity DCC signálu, aniž by lokomotiva ztratila zapnutý zvuk a musel se její dekodér znovu restartovat. Pro upevnění infra optočlenu pod most točny Zdeněk Valter navrhnul a vytisknul 3D výtisk. Optočlen jsme umístili do jámy točny co nejdříve středu točny. Zdeněk vysoustružil kotouček z duralu, jehož polovinu jsme nastříkali černou matnou barvou a druhou polovinu jsme nechali lesklou. Lesklá část světlo odráží, tmavá část neodráží. Tento kotouček jsme umístili pod most točny nad optočlen CN70. Nyní konečně došlo na vyzkoušení celého zařízení, jeho montáž do točny a elektrickou instalaci točny, čidla a zdroje napájení.
Při této příležitosti jsme také provedli úpravu domku pohonu točny. Nejvíce nám vadila lomená střecha a šikmá okna nahoře. Střechu a okna jsme odřízli a nahradili rovnou střechou. Přitom domek dostane nový nátěr.

Úprava horního nosníku popelového jeřábu
Jednou jsem v modelářské prodejně náhodně objevil popelový jeřáb od no-name firmy. Vzhled neměl špatný, tak jsem ho koupil. Bohužel nepasoval příliš do rozteče kolejí, kterou máme v depu. Horní nosník byl krátký potřeboval prodloužit o 5 mm. Zdeněk Valter se nyní v rámci trénování 3 D tisku ochotně nabídnul, že nám udělá nový nosník.
Když už jsme museli nosník vyrobit znovu, upravil jsem výkres odlehčovacích otvorů, tak jak se to dříve dělávalo. Do nosníku "I" se vyřízla autogenem dělící čára cik-cak, obě části nosníku se posunuly a přiložily k sobě tak, že se zvýšila výška nosníku a nový (vyšší) nosník se svařil. Odlehčovací otvory pak byly šestiúhelníkové. Výrobce našeho modelu jeřábu je však udělal kosočtvercové. Nikdo by však nevyřezával do íčka otvory, pokud by se tím současně nezvýšila výška profilu a tím i pevnost v ohybu. Zdeněk tento můj požadavek na tvar odlehčovacích otvorů promptně splnil, poslal mi návrh tisku mailem a já jsem nový profil vytisknul. Původní koupený jeřáb jsem opatrně rozlepil (nožem rozřezal). Všechny jeho díly kromě horního nosníku jsem použil a doplnil jsem nový horní nosník. Na přiložených snímcích je můj náčrt s návrhem délky a tvaru nosníku, způsob výroby zvýšeného nosníku, Zdeňkův výkres před tiskem a nahrubo sestavený jeřáb s novým nosníkem před nátěrem.

Na článku se zatím pracuje...

©A.T. - vloženo 5.2.2023, poslední úprava textu a obrázků 17.2.2023