Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

2016 - Igra Model - stavebnice budovy "Hronov"

Stavbou budov jsme se již v našem kroužku zabývali, ale teprve letos (2016) jsme do toho vstoupili trochu více. Dostali jsme stavebnici staniční budovy "Hronov" z kartonu vyřezaného laserem od firmy Igra Model k sestavení a vypracování recenze. Tak tedy vzhůru do toho.

Stavbu jsem zadal jednomu staršímu členu KŽM (Tomovi Bartoňovi), který už měl dostatek zkušeností k takové stavbě. Některé části modelu dělal ještě jeden náš člen (Matouš Havel), s některými postupy jsem pomáhal já (jako vedoucí). I tak to byl úkol obtížný, protože jsme museli stavbu včlenit do dosti nabitého program našeho KŽM (stavba budovy probíhala od února do června 2016). Kromě toho má stavebnice poměrně hodně dílů a navíc jsme budovu chtěli nejen slepit, ale i nabarvit. Důvodem bylo to, že by jinak byly vidět slepené hrany obvodového zdiva. K barvení jsme použili bílý Latex a tónovací barvy Primalex, ze kterých jsme namíchali příslušný odstín. Barvili jsme jen obvodové zdivo a to ještě před slepením. Kromě toho jsme barvili už jen všechny dřevěné díly, tj. dveře a části verandy a sloupky. K tomu jsme použili lihové barvy Agama.

Jedná se v podstatě o standardní stavebnici dvoupatrové budovy, vyřezanou laserem, která má kartonový základ, na který se lepí obvodové stěny a stropy opět z kartonu. Na ně přijde krov (dřevo) a střecha ze dvou vrstev kartonu. Stavebnice obsahuje okna a dveře, které je nutno slepit z několika vrstev. Okna jsou špaletová, takže těch vrstev je celkem pět. Nástupiště je zakryté stříškou, která má boční dřevěné prosklené stěny verandového typu (slepené ze tří vrstev). Zvláštností byl poměrně velký počet dílů stavebnice. Budova má totiž tři části.

Postup naší práce vycházel z firemního návodu a kromě několika našich výhrad (viz dále) byl srozumitelný a doprovázen dobře čitelnými obrázky. Co je důležité, všechny díly do sebe dobře pasují, takže se nemusejí dělat žádné jejich rozměrové úpravy. To snižuje nároky na modeláře, což rozšiřuje počet modelářů schopných budovu ze stavebnice dobře postavit.

Jako lepidlo jsme téměř na všechno lepení použili disperzní lepidlo Herkules. Dále jsme použili vteřinové lepidlo, a to na konstrukci krovu, která je ze dřevěných trámků (vyřezaných laserem z překližky) a dále na přilepení spodní vrstvy střechy na krov. Lepili jsme důkladně na každý trámek krovu, aby se potom střecha nekroutila, viz dále.

Za nejobtížnější (nejrizikovější) část stavby považuji přilepení střechy na budovu. Ne proto, že by tam nepasovala. Ale proto, že je z papíru, navíc ještě složená ze dvou vrstev a je tedy nutné si dát při lepení velký pozor, aby se nezkroutila a nevznikla tak nežádoucí "čínská" střecha se zvednutými okraji. My jsme nejprve chtěli využít lepidla ve spreji, které nemá jako rozpouštědlo vodu, ale po pokusech jsem zjistil, že by bylo velmi obtížné uhlídat vrchní vrstvu střechy, aby se nepostříkala také z horní (nelepené) strany. Kromě toho má střecha vlastně tři vrstvy, když počítáme plechy v úžlabí střechy, které musejí přijít na spodní vrstvu střechy pod vrchní eternitovou vrstvu. Nakonec jsme stavbu střechy vyřešili tak, že na krov jsme nalepili spodní vrstvu střechy vteřinovým lepidlem a zkontrolovali, že skutečně na všech trámcích drží. Potom jsme do úžlabí střechy přilepili plechy (z papíru) které zakrývají případné otvory (škvíry) v úžlabí. Pak jsme lepili vrchní vrstvu střechy hustším disperzním lepidlem (Duvilax BD20) a rukama přidržovali tak dlouho, dokud se nepřilepila a kontrolovali, že je skutečně všude přilepená na spodní vrstvu a že nikde na okrajích nejsou mezi vrstvami střechy škvíry. To je postup, který se nám osvědčil a který vede k dobrému vzhledu a k rovné střeše a který lze celkem snadno provést bez potřeby speciálního lepidla.

Na závěr uvedu několik doporučení pro výrobce, co zlepšit. Většina následujících připomínek se týká jen návodu, sama stavebnice je velmi pěkná. Byli bychom rádi, kdyby návod obsahoval:
- upozornění na nutnost připevnit podklad stavebnice na rovnou podložku
- uvést v návodu sestavu oken i dveří (dá se na to přijít, ale bylo by lepší to uvést buď obrázkem nebo textem - alespoň počet vrstev)
- upozornit v návodu na nutnost nalepení dílů s dírkami pro střechu nástupiště na správnou stranu budovy
- seznam (foto archu) dílů v návodu je pro TT. V H0 má jiné rozmístění !!
- číslování dílů je sice na obrázku v návodu, ale chybí na dílech !!

Dále bychom doporučili výrobci úpravu stavebnice:
- prodloužit o několik milimetrů délku plechů do úžlabí střechy. Jsou krátké!! Zastřihnout se dají vždycky.
- díly zdiva poškozeného vzlínající vodou ze základů jsou na obou krajních křídlech budovy, ale ve střední části nejsou. Proč?
- díly horního patra s dírami pro trámky krovu střechy nástupiště zevnitř označit, aby nedošlo k jejich záměně a nalepení na špatnou stranu budovy.

Jak vidíte, naše připomínky jsou ne zcela zásadního charakteru, ale kdyby se jimi výrobce řídil, udělal by ze stavebnice luxusní modelářskou záležitost.

V přiložených obrázcích najdete náš postup při stavbě této zajímavé budovy.

Aleš Trdý
KŽM,
Hobby Centrum 4,
Praha 4