Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

12/2023- Závěr roku 2023

V prosinci jsme se věnovali především přípravě předvánočního provozního setkání konaného ve dnech 16. a 17.12.2023. Podrobnosti z vlastního provozního setkání včetně fotografií najdete v reportáži ve složce "Akce - uskutečněné":
http://kzm-praha4.cz/content/1612-17122023-p%C5%99edv%C3%A1no%C4%8Dn%C3%...

Tento článek popisuje naše činnosti během prosince 2023 mimo vlastní provozní setkání.

Chcete-li číst dál, kliknětě myší na nadpis tohoto článku...

Na přelomu listopadu a prosince jsem předrátoval kolejové obvody jednoho dílu stanice Brod, který jako poslední ještě neměl rozdělení pro napájení z více zdrojů. Rozdělení napájení jsem provedl na čtyři sekce, stejně jako v ostatních částech stanice Brod. Zatím máme napájení ze dvou zdrojů SPAX, zbývá tedy zdrojovou část stanice Brod rozšířit na dva transformátory (s dvojitými sekundárními vinutími) pro napájení čtyř SPAXů (napáječů kolejových obvodů signálem DCC). To bych rád udělal co nejdříve.

Vlastní příprava předvánočního provozního setkání
Jeden den před setkáním (v pátek 15.12.) jsme museli opět (jako každý rok) postavit trať do předsíně a v předsíni skrytou stanici Brod. To vyžadovalo ke každému z deseti dílů této části kolejiště namontovat nohy a spojit všechny díly této části kolejiště pomocí svorníků a vlepených přesných pouzder. Pomocí šroubovacích patek nohou jsme ustavili vodorovný povrch kolejí pomocí vodováhy. Po dokončení mechanické montáže jsme natahali kabely se sběrnicí Loconet pro ovladače FRED a také sběrnici pro signál z ústředny pro ovládání kolejových napáječů (boosterů) SPAX. Nakonec jsme ze zásuvky v předsíni připojili telefon na naší telefonní ústřednu pro skrytou stanici Brod. Po vyčištění kolejí a vyluxování kolejiště jsme provedli zkoušku pomocí vozidel.

Příprava zapůjčených lokomotiv na provozní setkání
Kromě toho jsme na předvánoční setkání již dříve připravovali zapůjčené lokomotivy. Bylo potřeba zkontrolovat adresy lokomotivních dekodérů a zejména to, že nejsou v kolizi s adresami jiných lokomotiv, případně naprogramovat nové adresy. Dále bylo ke každé zapůjčené lokomotivě potřeba zkontrolovat ovladač, že má správnou adresu, případně naprogramovat novou adresu. Konečně jsme u několika lokomotiv museli upravit akcelerační a decelerační konstanty (kvůli snadné ovladatelnosti).

Přihlášky na setkání
Již zhruba měsíc před provozním setkáním jsem vypsal setkání pro členy KŽM na web našeho KŽM a rozeslal e-mailem rodičům členů KŽM přihlášky. Dále jsme za pomoci zaměstnanců Hobby centra 4 Tomáše Vopálenského a Ivana Čermáka inzerovali veřejnou část setkání na webu Hobby centra 4, na webu Kudy z nudy, na Facebooku, Instagramu, atd. Týden před setkáním jsem z přihlášených členů našich kroužků sestavil tři týmy a poslal rodičům e-mailem na vědomí, kdo ve kterém týmu je. Samozřejmě jsem v drtivé většině případů vyhověl preferovanému termínu setkání podle přihlášek. Den před setkáním jsem si vytisknul seznam přihlášených lidí na veřejnou část pro účely vybírání vstupného.

Dozor vedoucích při předvánočním provozním setkání
V sobotu a neděli 16. a 17.12.2023 jsme se Zdeňkem Valterem řídili provozní setkání. Mohlo by se zdát, že jsme vykonávali jen dozor, ale ve skutečnosti jsme museli vždycky, když hrozilo, že se provoz kolejiště zastaví, udělat rychle potřebnou akci (odstranění zkratu na kolejích, stažení nefungující lokomotivy z kolejiště, naprogramování adresy vymazaného ovladače, oprava poškozeného konektoru kabelu ovladače, atd.). Vlastní provoz kolejiště řídili starší členové z našich kroužků, vyškolení jako výpravčí. Musím jim poděkovat za plynulý provoz. Především díky nim vše probíhalo plynule. Kromě toho jsem na začátku každé části setkání (směně) dělal krátkou instruktáž se seznáním trati zejména s důrazem na přepravu nákladu a vykládacích a nakládacích míst. Ve dvou směnách veřejné části setkání jsem v instruktáži vysvětlil způsob ovládání lokomotiv pomocí ovladačů FRED.

Demontáž kolejiště z předsíně a úklid pracovny
Demontáž kolejiště probíhá v těchto krocích:
- Stažení a úklid všech vozidel z kolejiště
- Vypnutí kolejiště a demontáž kabelů a jejich úklid na místo
- Demontáž dílů kolejiště v chodbě a v předsíni a jejich úklid na místo v pracovně
- Úklid pracovny

Podrobnosti z vlastního provozního setkání včetně fotografií najdete v reportáži ve složce "Akce - uskutečněné":
http://kzm-praha4.cz/content/1612-17122023-p%C5%99edv%C3%A1no%C4%8Dn%C3%...

Na článku se dosud pracuje...