Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06-09/2022 - Naše práce v létě 2022

Na letní prázdniny si tradičně necháváme práce, které není vhodné dělat během školního roku za provozu našich kroužků. I letos pokračujeme v pracích souvisejících s rozšířením naší pracovny nastartovaných v srpnu 2020 po dokončení přístavby pavilonu A.

Na letošní léto máme velké plány, zejména konečné doplnění nábytku, tj. doplnění šuplíků do jedné skříňky, koupě nového velkého pracovního stolu, a výroba jednoho malého stolu (pro psaní a drobné modelářské práce), ale samozřejmě také stavba dalších dílů kolejiště, tj. nové tři díly trati Světlá-Čáslav a výroba konstrukce zdvihacího zařízení (kterou také počítám ke kolejišti), specifikace parametrů a objednání napájecích transformátorů (pro trakci a zabezpečovací zařízení stanice Světlá) a další práce. Uvidíme, co z toho se podaří za léto uskutečnit.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

A jaká byla skutečnost?
Ono to letos vůbec nebylo jednoduché, především kvůli nemocem, které mě postihly, ale také kvůli tomu, že jsem letos musel na naše práce vyspecifikovat a objednat (nebo koupit) oproti jiným létům spoustu materiálu. To znamenalo mít všechno předem důkladně promyšlené, důležité konstrukce nakreslené formou technických nákresů (tj. zkonstruované na papíře). Díky podpoře vedení Hobby centra 4 se nám podařilo nakoupit potřebný materiál i trošku modelových vozidel. Nejprve uvádím přehled vykonaných prací, potom podrobnosti k tomu.

Co se nám tedy během letních prázdnit podařilo zrealizovat?
- specifikace potřebného materiálu pro naše letní práce
- objednávky a nákup materiálu (celkem přes 30 faktur),
- odladění obvodu předání řízení mezi centrálním pultem a stavědly,
- návrh a zadání plošných spojů do výroby (detekce obsazení, předání řízení, slučovač signálů pro výhybky...),
- svařena konstrukce pod část kolejiště v předsíni (pod okny), viz obrázky,
- svařena konstrukce dalšího stolu do naší pracovny (ze starého vyřazeného stolu), viz obrázky,
- na "nový" stůl pořízena a natřena nová deska, viz obrázky,
- výpočet a specifikace potřebných parametrů napájecích transformátrorů (počet vinutí, napětí, proudy, provedení,
- zadání čtyř bezpečných napájecích transformátrorů do výroby,
- koupili jsme také druhý bytelný pracovní stůl do naší nové části pracovny, viz obrázky,
- pod všechny nové stoly jsem dal šroubovací nožky, abychom je mohli vyrovnat bez podkládání, viz obrázky,
- výroba a montáž 6 nových šuplíků do našeho nábytku, viz obrázky,
- navrženo zdvihací zařízení, nakresleny výkresy, viz obrázky,
- svařovací a montážní práce na zdvihacím zařízení, viz obrázky,
- navrtání děr do zdi pro svorníky a jejich chemické zakotvení, viz obrázky,
- vrtání děr do ocelové konstrukce podle umístění svorníků ve zdi a nátěr konstrukce, viz obrázky,
- finální montáž konstrukce a její umístění na svorníky na stěnu, viz obrázky,
- definitivní instalace zásuvek pro telefony a komunikace pro žst. Ledeč a čáslav -
- ve volných chvílích začínám vyrábět rámy dalších traťových dílů kolejiště, (trať do Čáslavi)

To je všechno, co jsme během letních prázdnin 2022 dokázali.

Co jsme v létě dělali
Začal jsem specifikací nákupem jednotlivých položek, které je potřeba nakoupit. Zejména konec června a začátek července jsem věnoval nákupu jednotlivých položek pro realizaci výše uvedeného programu, ale jednotlivé nákupy probíhal ještě v srpnu.
Naši svěřenci si užívali prázdniny a jen výjimečně mi někdo zašel pomoci. Abych nekřivdil, měl bych zmínit Filipa Ondrušku, který tu byl 4x a v srpnu se pustil do pájení návěstidel z leptů, nebo Matouše Havla, který mi byl dvakrát pomoci.
Druhý vedoucí našich kroužků, Zdeněk Valter je z Ústí a do Prahy dojíždí za prací. Uvítal jsem, když se Zdeněk před dvěma léty ujal po našem (do té doby) dvorním dodavateli návrhů desek s plošnými spoji Štěpánovi Huškovi. Od té doby již několik desek navrhnul a nechal vyrobit. Letos na jaře a zejména v červnu a červenci pro nás dodělal návrhy plošných spojů, ke kterým jsem mu dříve předal schemata nebo požadavky (celkem 12 různých desk). Desky zadal do výroby a v srpnu je již máme. Na podzim je začnu osazovat součástkami a testovat je.

Elektronika a její napájení
Když zde hovořím o nových deskách plošných spojů pro naši elektroniku, je potřeba zmínit i širší souvislosti, a to s přechodem na nového dodavatele desek a s tím spojenou změnu software pro tvorbu plošných spojů, dále i s návrhem napájecích zdrojů, resp. počtu sekundárních vinutí napájecích transformátorů a objednáním těchto transformátorů. S ohledem na rozsáhlé téma, které vybočuje svým rozsahem z obsahu tohoto článku, najdete další informace k výrobě desek plošných spojů a návrhu a objednání transformátorů zde:
http://www.kzm-praha4.cz/content/nov%C3%A9-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj...
Kromě toho Zdeněk Valter začátkem září s mojí asisistencí upravil sdělovací instalace (pro telefony a rezervu pro případné zabezpečení tratí). V žst. Ledeč a Čáslav udělal definitivní instalaci celkem 8 telefonních zásuvek. Kabely jsme natáhli již dříve, ale letos jsme tuto akci dokončili, včetně dokončení zapojení patch panelu u telefonní ústředny.

Zákeřné nemoci
V nejnevhodnějším období první poloviny prázdnin mě téměř na celý měsíc vyřadily z práce různé nemoci. Nejprve mě postihla nepříjemná bolest v pravém rameni a ruce, zřejmě od páteře. Nemohl jsem vůbec fyzicky pracovat, ale jinak to bylo ještě celkem dobré. Čas rehabilitace jsem tedy využil a nechal si chirurgicky odstranit výrůstek na noze. Aby smůly nebylo dost, tak mě hned na to postihla urputná střevní chřipka, během které jsem vyzvracel více než 6 kg své tělesné váhy. Všechny uvedené svízele mě zdržely zhruba o čtyři týdny času. Když mi už bylo líp, tak jsem mohl dělat jediné, a to přes počítač z domova realizovat objednávky a také kreslit výkresy konstrukcí na svařování.

Svařovací práce
Za dané situace mě zachránil můj dávný kamarád ze studií Václav Kubát z Úhonic, u kterého probíhaly svařovací práce. I když jsem v minulosti svařoval přímo v Hobby centru 4, je mnohem lepší, že mi pomohl, protože u nás na svařování příliš vybaveni nejsme. Uvnitř budov kvůli požárnímu nebezpečí svařovat nelze, terasu již nemáme (na ní stojí přísavba, ve které je naše rozšířená pracovna) a venku to lze jedině na betonovém pingpongovém stole s dlouhým prodlužovacím kabelem a s řadou podložek, aby se nepoškodil nátěr stolu. Na zemi (na dlažbě) svařovat se také nedá, protože i přes prázdniny je v Hobby centru 4 docela provoz.

Zdvihací zařízení
Václav mi svařil nosný rám pod trvale umístěnou část skryté stanice Brod. To nám pomohlo, protože do té doby visely základy této stanice jen na spojovacích svornících mezi segmenty. Nyní se také vhodnými podložkami dá nastavit výška stanice.

Zdvihací zařízení
Nejnáročnější na objem práce bylo svařování zdvihacího zařízení (traťového dílu Tr2-06). I s tímto svařováním mě výrazně pomohl kamarád Václav Kubát. Samozřejmě jsem musel předem připravit výkresovou dokumentaci. Objem vyměřovacích, svařovacích a dalších prací dokumentují nejépe přiložené fotografie. Profily bylo nutné před svářením uřezat a zabrousit přesně na rozměr, vybrousit pro svařování úkosy, vyrobit pro šrouby kladek trubičky a zavařit je do děr v jeklech, aby je bylo možno řádně dotáhnout a kladky zůstaly otočné. Dále bylo nutné ložiska kladek důkladně promazat, abychom je pak nemuseli po čase domazávat, bylo nutné vysoustružit rolny pro vedení závaží mezi stojinami a distanční podložky mezi konstrukci a stěnu.
Dále jsem v naší pracovně vyměřil a navrtal díry do zdi a chemickou kotvou připevnil svorníky M10 pro montáž zařízení. Při montáži jsem musel navrtat díry do jeklů konstrukce tak, aby pasovaly na svorníky. To je při vrtání do betonových tvárnic se spárami a dutinami (kdy díry během vrtání rády "uhnou") naprostou nutností. Chemická kotva šla dobře aplikovat pouze v pěti horních dírách, zatímco dolní čtyři byly do dutin v tvárnicích a do mezer mezi tvárnicemi. Pak následovalo vrtání děr do konstrukce podle umístění svorníků ve zdi, montáž zařízení, jeho umístění na svorníky na zdi, opětné rozebrání, nátěr a konečné umístění na zeď.

Některé naše další práce dokumentují alespoň připojené obrázky.

©A.T. - 25.06.2022, poslední úpravy textu a obrázků 10.09.2022