Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Úvodem...

Tuto stránku jsme zřídili proto, že býváme opakovaně dotazováni, kde a jak nejlépe nakoupit železniční modely a materiál, případně, co při nákupu vybrat. Protože my sami vedeme dětské kroužky a nic neprodáváme, považujeme za vhodné nasměrovat zájemce o nákupy jednak na prodejce modelové železnice a jednak na konkrétní zajímavé výrobky. Zde je přehled obsahu složky Jak nakupovat železniční modely

Prodejci modelové železnice
Začneme tím, kde je vhodné nakupovat. A protože jsme pražský klub, uvedeme samozřejmě pražské prodejce, kde nejčastěji nakupujeme. Možná časem doplníme i další.

Výrobci modelové železnice - vozidla
Dále uvedeme hlavní evropské výrobce železničních modelů, abyste měli představu, co kdo vyrábí.

Zajímavé modely železničních vozidel
Pak budou následovat tipy co nakupovat. Výběr je široký a začátečník může být zmaten, nebo o některém zboží prostě ani neví. Začneme modelovými železničními vozidly, u kterých uvedeme základní údaje.

Výrobci modelové železnice - kolejivo
Tento článek podává základní přehled o výrobcích modelového kolejiva, především ve velkikosti H0.

Modelový materiál
Časem pak chceme doplnit i další modelový materiál, především travní foliáže nebo floky pro zatravnění, štěrkové posypy pro zaštěrkování kolejí, budovy, železniční stavby, doplňky, atd.

Nemodelový materiál
K postavení kolejiště ovšem potřebujete i řadu dalších materiálů, které prodejci modelové železnice obvykle nevedou. Krátce se zmíníme o hlavních materiálech s uvedením zdrojů nákupu.

Nářadí
V neposlední řadě je vhodné uvést základní i speciální nářadí, včetně uvedení, kde jej koupíte.

Tak to je zhruba rozsah našeho záměru. Tato část stránek teprve vzniká a proto prosím o vaši trpělivost. Informace budeme doplňovat postupně, jak bude čas.

Pokud vás toto téma zajímá, čtěte další články v této složce.