Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Základní informace

Zřizovatelem kroužku železničních modelářů (dále také KŽM) v Praze 4 je :
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4.
Kroužek železničních modelářů (KŽM) pracuje na uvedené adrese v pavilonu A.

Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem zhruba 200 kroužků a zájmových útvarů, pořádá různé akce, atd. Podrobněji o všech kroužcích, akcích a dalším, viz webové stránky Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Webové stránky našeho KŽM (kde se nyní nacházíte), tj. www.kzm-praha4.cz přinášejí podrobné informace o KŽM, které s ohledem na jejich rozsah a možnosti jejich spravování není možné umístit na webové stránky Hobby centra 4.

KOMU JE KROUŽEK URČEN
Kroužek železničních modelářů je určen především žákům ZŠ a mládeži. Rádi uvítáme ale i dospělé zájemce se zájmem o železniční modelářství. V současné době máme v našem KŽM členy ve věku mezi 9 až 58 roky.

Dolní věková hranice je stanovena naším zřizovatelem na 9 let (optimální věk je však od 10 let) při splnění následujících kritérií:

 • Vážný zájem dítěte pracovat v našem kroužku - to je podle naší zkušenosti kritérium ze všech nejdůležitější
 • Schopnost dítěte udržet soustředění a kázeň během schůzek - (!!! Pozor, schůzky jsou tříhodinové !!!)
 • Dítě umí samostatně číst a psát a dělat si do sešitu poznámky k výkladu!!!
 • Dítě se musí umět vyjadřovat (např. výpravčí se u nás musí naučit správně komunikovat a velet).
 • Dítě zvládá alespoň základy práce s papírem (tj. měření, stříhání, případně řezání papíru, lepení, a pokud možno alespoň trochu přesné a čisté rýsování). Ještě důležitější je vytrvalost. Když to nejde, zkoušet to znovu!!!
 • Doporučená tělesná výška přihlášených žáků je od 150 cm výše (s ohledem na výšku kolejiště 110 až 130 cm nad podlahou). Malý deficit výšky žáka lze řešit malou plastovou stoličkou pod nohy (děcka rostou poměrně rychle a je to vždy jen dočasné opatření). Malá tělesná výška (pod 145 cm) by ale dítě již handicapovala. Současně připomínám, že tělesná výška víceméně koreluje s duševní vyspělostí dítěte, a pro zdárné zapojení vašeho dítěte je samozřejmě potřeba obojí.

Doporučujeme rodičům, aby sami zvážili, zda na to jejich dítko už má, nebo zda je lépe s přihlášením do KŽM ještě rok počkat. Vedoucí KŽM vám rádi s tímto rozhodováním pomohou a sdělí další potřebné informace. Máte-li pochybnosti, navštivte nás, uvidíte sami. Případné dotazy rádi zodpovíme.
.

POVINNÉ VYBAVENÍ MALÉHO MODELÁŘE
Všichni žáci si budou na kroužek s sebou nosit základní psací a rýsovací potřeby, to znamená:

 • tence píšící pero nebo propiska (která nešpiní)
 • mikrotužka (nejlépe 0,7mm, nejlépe s tuhami HB), případně versatilka
 • měkká guma na gumování (která nešpiní)
 • pravoúhlý trojúhelník 16 cm s ryskou na kolmice
 • čtverečkový sešit formátu A4 – ten vyfasují děti u nás - je ale potřeba jej nosit na schůzky kroužku
 • případně i pití a jídlo, a to s ohledem na věk dětí a trvání schůzek kroužku (2,25 hodiny začátečníci, 3 hodiny pokročilí)
 • případně (po dohodě s rodiči) mohou přibýt ještě další pomůcky, jako např. modelářský nůž a pracovní řezací podložka a pod. (informujte se u vedoucích).

.

ZAMĚŘENÍ PRÁCE S DĚTMI
V kroužcích se věnujeme zejména těmto činnostem:

 • modelový provoz kolejiště (pokud možno podle pravidel skutečné železnice, tj. telefonické dorozumívání výpravčích mezi stanicemi, každá lokomotiva má svého strojvedoucího, atd.)
 • tréning modelářských prací, zejména stavba krajiny (včetně skal, opěrného a zárubního zdiva, zatravnění a zaštěrkování kolejí), případně stavba jednoduchých mostů, budov, apod.
 • modelářské práce na klubovém kolejišti - jen zkušenější modeláři
 • nezbytná teorie (návěstní a dopravní předpisy, postupy modelářských prací, poznávání a konstrukce vozidel, historie železnice, atd.)
 • přípaně i účast na provozních setkáních klubů modulové železnice Zababov H0, FREMO, vycházky za stopami železnice v Praze, exkurze do železničních provozů (depa, apod.) - vždy jen po předchozím projednání s rodiči

.

O našem KŽM
Náš kroužek železničních modelářů (KŽM) pracuje v Hobby centru 4 od října 2007. Začínali jsme doslova od nuly a veškeré vybavení, které u nás uvidíte (kolejiště i nábytek kromě židlí a stolů), jsme vyrobili vlastníma rukama. Snažíme se o co nejpravdivější model železnice podle skutečné předlohy. Modelujeme odbočku lokálky horního pacifiku ve Světlé nad Sázavou. Nyní na našem kolejišti provozujeme tři stanice (Brod, Světlá a Ledeč) včetně přilehlých tratí. Stavíme a připravujeme do provozu další stanici Čáslav (jen jako skrytou stanici).

Rozšíření pracovny KŽM v létě 2020
V letních měsících roku 2020 byla rozšířena plocha naší pracovny na dvojnásobek podlahové plochy (celkem na 72m čtverečních). Od té doby opět stavíme nové části našeho modelového kolejiště. Po dostavění bude mít naše kolejiště celkovou plochu přes 30 m2 a budou na něm celkem 4 železniční stanice a cca 220 m kolejí, a zhruba 100 výhybek. Celková délka obou tratí (lokálky i hlavní dvoukolejné) bude cca 60 metrů.
Další informace o výstavbě klubového kolejiště a vybavení KŽM (včetně našich plánů, postupu prací a některých technických detailů) najdete na tomto webu v oddílech --> "Podrobné informace o KŽM", "Kronika" nebo "Galerie", které postupně aktualizujeme.

.

OČEKÁVANÁ SOUČINNOST RODIČŮ
Od rodičů očekáváme především zajištění bezpečného příchodu dětí na schůzky KŽM a stejně tak i jejich bezpečného odchodu (resp. odjezdu) domů. Převážná většina práce KŽM (a prakticky všechny pravidelné schůzky KŽM) se děje v areálu Hobby centra 4 v Praze 4 na Pankráci, Bartákova 1200/4, a proto není nutná žádná speciální doprava dětí.
Několik málo výjimečných akcí (cca 2 až 3 do roka) však vyžaduje přepravu dětí někam jinam. Týká se to především plánovaných exkurzí a výletů s železniční tematikou (ty jsou ale většinou v Praze nebo blízkém okolí) a také některých společných setkání s jinými modelářskými kluby, která jsou obvykle mimo Prahu. V takových případech je účast vždy podmíněna předchozí dohodou s rodiči. Pak počítáme se spoluprací rodičů při dopravě dětí.
Samozřejmě očekáváme také spolupráci rodičů i v oblasti zajištění potřebných základních pomůcek, kterých ale není nijak mnoho a u začínajících modelářů jde vždy jen o běžné školní potřeby, viz výše.
.

SPONZORSTVÍ.
Vzhledem k tomu, že celkové skutečné náklady na provoz KŽM jsou pokryty zápisným od rodičů jen asi ze 30 procent, je kroužek velmi závislý na dotacích. Přístavba pro rozšíření naší pracovny realizovaná v roce 2020 stála 2 miliony Kč a zcela se vymyká výše uvedenémy rozpočtu. Naštěsí se na ní sehnaly peníze. Další peníze potřebujeme na rozšíření kolejiště a vozidlového parku.
Nejpalčivější je situace v nákupu modelářského materiálu. Např. cena jedné modelové lokomotivy s digitálním zvukovým dekodérem se dnes pohybuje v rozmezí cca 6 až 12 tisíc korun (může to být i více), obvyklé ceny modelových vozů jsou v rozmezí cca 500 až 2000 Kč a podobně a to nemluvím o cenách elektroniky, kterou je naše kolejiště doslova prošpikované.
Proto, pokud máte takovou možnost, nebo ji můžete zprostředkovat, bychom velmi uvítali Vaši pomoc ve formě sponzorského daru, samozřejmě proti oficiálnímu potvrzení přes vedení Hobby centra. Naprostá transparentnost rozpočtů KŽM vůči dárcům je samozřejmostí. Smysl má pro nás jakákoliv částka již od jednotek tisíc Kč a výše. Předem Vám děkujeme za každou finanční pomoc, ať už přímo od vás nebo zprostředkovanou.