Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Přihlášení do kroužků železničních modelářů na školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2022 ještě nezačal, ale již nyní se můžete přihlásit do jednoho z našich kroužků železničních modelářů (KŽM).

Přihlásit se můžete on-line od 15.6.2022 na webu Hobby centra 4: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky

Pro školní rok 2022/23 je vypsáno celkem 6 kroužků železničních modelářů (KŽM):

- úterý od 14:30 do 16:00 - Železniční modeláři pro nejmenší
- 2 vyučovací hodiny, především provoz kolejiště, špetka teorie, dvě špetky dětského "modelování"

- úterý od 16:15 do 18:30 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce

- středa od 14:30 do 16:45 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce

- čtvrtek od 14:30 do 16:45 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce
.

- středa od 17:00 do 20:00 - Železniční modeláři - pokročilí
- 4 vyučovací hodiny, individuální modelářské práce, teorie, provoz kolejiště

- čtvrtek od 17:00 do 20:00 - Železniční modeláři - pokročilí
- 4 vyučovací hodiny, individuální modelářské práce, teorie, provoz kolejiště

Podrobný popis činností kroužků najdete na webu Hobby centra 4: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky .
a samozřejmě i na našem webu: http://www.kzm-praha4.cz/content/z%C3%A1kladn%C3%AD-informace-o-na%C5%A1...

Veškerou agendu přihlašování do kroužků i plateb za kroužky vede Hobby centrum 4 jakožto náš zřizovatel.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 17.06.2022