Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

+++Ovladače lokomotiv v našem KŽM - FRED, FREDi

V našem KŽM používáme lokomotivní ovladače FRED a FREDi, s konstrukcí převzatou od evropského klubu modulové železnice FREMO a od českého klubu Zababov, který je rovněž používá pro digitální ovládání lokomotiv (trakčních vozidel). Je tomu tak proto, že chceme mít možnost jezdit s našimi lokomotivami a moduly (staničními, případně traťovými) na setkání obou těchto klubů. Proto dodržujeme v digitálním ovládání jejich normy a to včetně ovladačů FRED a FREDi a včetně použití povelové sběrnice loconet.

Podívejme se na připojený obrázek, na kterém jsou obě varianty lokomotivního ovladače FRED a FREDi. Na obrázku vlevo je novější konstrukce s inkrementálním ovládáním rychlosti, na obrázku vpravo je starší typ s ovládáním rychlosti pomocí potenciometru. To má dopad do ovládání směru a nouzového stopu. Jinak se ale ovladače neliší. Proto popíšeme nejprve odlišnosti v ovládání rychlosti lokomotivy v horní části ovladačů, potom dolní část ovladačů s funkčními tlačítky, která je pro oba typu shodná.

Ovladače s ovládáním rychlosti normálním potenciometrem (obrázek vpravo)
Vlevo nahoře na pravém obrázku vidíme červenou svítivou diodu (LED), která signalizuje chybu ovladače, při které ovladač není schopen řídit lokomotivu.

Rychlost lokomotivy se ovládá knoflíkem potenciometru, točením ve směru hodinových ručiček se rychlost lokomotivy zvyšuje, točením proti směru hodinových ručiček se rychlost snižuje. Pozor, potenciometr má mechanické dorazy, přes které se nesmí otáčet, ani se o to snažit.

Pod knoflíkem potenciometru je přepínač směru lokomotivy. Směr lokomotivy je signalizován dvěma svítivými diodami (LED). Je výhodné mít lokomotivu na kolejích postavenou tak, aby skutečný směr pohybu lokomotivy souhlasil se signalizací směru na ovladači. Pokud je na kolejišti používána točna, nelze tuto shodu (zejména u parních lokomotiv) vždy zaručit.

Tlačítko nouzového stopu není potřeba používat. Totéž lze dosáhnout přepnutím směru u jedoucí lokomotivy. Pokud tlačítko směru bliká, znamená to, že přepínač směru byl přepnut, aniž byl ovladač rychlosti stažen na nulu.

Ovladače s inkrementálním ovládání rychlosti (obrázek vlevo)
Vlevo nahoře na levém obrázku vidíme červenou svítivou diodu (LED), která signalizuje chybu ovladače, při které ovladač není schopen řídit lokomotivu.

Ovladač rychlosti je inkrementální, což znamená, že když přidáte až za "elektrický doraz", dále se lokomotiva nezrychluje, ale vy můžete točit dále. Stejně tak když uberete až pod nulu, lokomotiva stojí a vy můžete opět točit dále. Slovo inkrement znamená "přírůstek", čili rychlost se zvyšuje (nebo snižuje) z rychlosti před pootočením podle rozdílu poloh před a po otočení ovladačem rychlosti. Ovladač rychlosti nemá dorazy pro točení, a je možno s ním točit vpravo i vlevo bez jakéhokoliv omezení (třeba pětkrát dokola). Je ale potřeba vždy kontrolovat pohledem rychlost lokomotivy! Točení ve směru hodinových ručiček zvyšuje rychlost lokomotivy, točením proti směru hodinových ručiček se rychlost snižuje.

Důsledek inkrementálního ovládání rychlosti je to, že stiskem knoflíku inrementálního ovládání rychlosti se mění směr lokomotivy. Současně funguje stisk tohoto knoflíku jako nouzový stop.

Ovládání dalších funkcí lokomotivy pomocí tlačítek F0 až F8
Funkcí se zde myslí zapnutí (nebo vypnutí) nějaké reálné funkce lokomotivy. V drtivé většině fungují funkční tlačítka jako tzv. "toggle switch", kde jedním stiskem se funkce zapne, dalším stiskem vypne. Může to být zapnutí (vypnutí) světel, nějakého zvuku, přepnutí lokomotivy do režimu posun, atd.

V dnešní době lokomotivní dekodéry umožňují lokomotivám až 24 funkcí. A některé ovladače skutečně mohou tolik funkcí ovládat. Je to ale podle mého názoru zbytečně. Co od lokomotivy vlastně potřebujeme?
Zapnutí (vypnutí) světel, přídavných světel, zapnutí a vypnutí zvuku motoru nebo parního stroje, zapnutí (vypnutí) houkaček (až 4 typy), případně zapnutí (vypnutí) režimu posunu. Na tyto funkce bohatě stačí 8 funkcí, devátá je rezervní. Dnes ale výrobci, kteří nahrávají do lokomotivních dekodérů zvuky lokomotiv, mají v zásobě zvuk kompresoru, lopaty pro přikládání, pískání kol v oblouku, píšťalku výpravčího, hlášení ve stanicích a další zvuky.

Přitom zvuk kompresoru, lopaty pro přikládání, zvuk pojišťovacích ventilů u parních lokomotiv, atd. se může aktivovat automaticky (tak to má ostatně spousta modelových lokomotiv), na pískání kol v oblouku můžeme použít rezervní funkci (viz výše) a píšťalka výpravčího a hlášení ve stanicích podle mne ani do lokomotivních zvuků nepatří.

Další potíží je to, že každý výrobce má své funkce (zvuky) na jiných polohách a uvést všechny lokomotivy v KŽM do jednotného uspořádání je prakticky nemožné. Přesto mám snahu, uvést lokomotivy alespoň v těch hlavních funkcích do vzájemného souladu. Tuto moji snahu ovšem nabourává vždycky nějaký nový trik výrobců zvuků a také to, že změnit namapování sice lze, ale u zvukových projektů je nemůžete uložit, aniž byste přišli o zvuk. To je ochrana autorských práv výrobců zvuků. Takže pro každou jednu lokomotivu musíte vypátrat, kde je která funkce uložena a jestli jde jednoduchým způsobem přemapovat. U zvuků to jde, ale některé funkce spojené s hardwarem lokomotivy (jako režim posunu, ovládání světel) tomuto tvrdě vzdorují. A vyrábět nové desky plošných spojů v lokomotivách mi nedává smysl. A další nesmysl od výrobců lokomotiv (např. Roco) spočívá v tom, že když zapnete světla, zapnou se automaticky s nimi na zadní straně lokomotivy světla červená a nejdou vypnout. Tento naprostý nesmysl dělala donedávna většina výrobců. A to se bez zásahu do zapojení uvnitř lokomotivy odstranit nedá.

Zde de následuje pokus o výpis všech našich devíti dostupných funkcí spolu s funkčními tlačítky a přiřazenými funkcemi:

Tlačítko F0
Zapnutí (vypnutí) světel lokomotivy.
Zde je prakticky dokonalá shoda všech výrobců.

Tlačítko F1
Zapnutí (vypnutí) přídavných světel lokomotivy.
Poslední trend v programování dekodérů.
Dříve jsem toto tlačítko využíval pro první zvuk houkačky.

Tlačítko F2
Dříve jsem toto tlačítko využíval pro druhý zvuk houkačky.

Tlačítko F3
Dříve jsem toto tlačítko využíval pro třetí zvuk houkačky
nebo pro režim posunu (od výrobce).

Tlačítko F4
Dříve jsem toto tlačítko využíval pro další zvuk houkačky
nebo pro režim posunu (od výrobce).

Tlačítko F5 (dvojhmat tlačítek F1 a Shift)
Speciální funkce (například světla v kabině strojvedoucího)

Tlačítko F6 (dvojhmat tlačítek F2 a Shift)
režim posunu (pokud jej výrobce naprogramoval sem).

Tlačítko F7 (dvojhmat tlačítek F3 a Shift)
speciální zvuk (např. pískání okolků v oblouku)

Tlačítko F8 (dvojhmat tlačítek F4 a Shift)
Zapnutí (vypnutí) zvuku parního stroje a kotle nebo motoru lokomotivy

To je zatím k tomuto tématu všechno...

© A.T. - 21.10.2019