Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kde a kdy nás najdete, přihlášky, kontakty

KDE NÁS NAJDETE?
Kroužek železničních modelářů (dále KŽM) najdete v areálu Hobby centrum 4, Praha 4 - Pankrác, Bartákova 1200/4, pavilon A - přízemí.

Příjezd pražskou MHD:
Bus č. 193 - stanice Krčský Hřbitov (v ulici Na Strži) a asi 30 metrů pěšky.
nebo Metro C, stanice Pankrác nebo Budějovická, od obou stanic cca 8 až 10 minut pěšky.

KDY SE KONAJÍ SCHŮZKY KROUŽKŮ?
Schůzky železničních modelářů se konají jednou týdně ve čtyřech paralelních kroužcích.
Pravidelné schůzky kroužků ve školním roce 2021/22 budou zahájeny v kalendářním týdnu 37, tj. od 14.9. 15.9. a 16.9.2021.

Přihlášky do kroužků vyřizuje kancelář Hobby centra 4, viz dále.
Ve školním roce 2021/22 u nás vedeme těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - nově vypsaný kroužek
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí

V minulých létech jsem zde uváděl přehled volných míst v jednotlivých našich kroužcích. Vzhledem k tomu, že se zavedla praxe přihlašování on-line, které funguje již několik let a na webu Hobby centra 4 je fungující přehled o stavu volných míst v jednotlivých kroužcích, již tento přehled nebudu uvádět na těchto stránkách.

Přihlašujte se ve vlastním zájmu pokud možno během prázdnin nebo nejpozději hned v prvním týdnu září, protože později už mohou být místa obsazená.

JAK A KDE SE PŘIHLÁSIT:
1) on-line na webu Hobby centra 4, tj. www.hobbycentrum4.cz, tam naleznete potřebné informace
2) nebo telefonicky na čísle +420 241 731 510 (kancelář Hobby centra 4)
3) nebo osobně v kanceláři Hobby centra 4, pavilon B, 1. patro,

Co dělat když je v kroužku již obsazeno?
V takovém případě to ještě nemusíte vzdávat! Zkuste se dotázat přímo u vedoucího KŽM (Ing. Aleš Trdý - tel.: 731 55 22 66), zda se v některém z kroužků neuvolnilo (nebo neuvolní - např. od pololetí) nějaké místo.
I kdybychom Vám neuměli v tomto školním roce (či v pololetí) vyhovět, Váš dopis na e-mailovou adresu: ales.trdy12@gmail.com poslouží k registraci zájemců a může přispět k tomu, že se v příštím období může podařit případně rozšířit nabídku o další skupinu KŽM v novém termínu. Takto jsme již rozšířili naši činnost z původně jednoho kroužku na současné čtyři paralelní kroužky (pro čtyři různé skupiny žáků).

.
Pravidelné schůzky KŽM probíhají po celý školní rok kromě prázdnin a svátků. Prázdniny držíme v termínech platných pro Prahu 4, což znamená, že jarní prázdniny jsou v týdnu od (doplním později). V této době se kroužky nekonají.
Za školní rok bývá celkem 34 až 36 schůzek (podle kalendáře a svátků). Schůzky kroužků se zahajují většinou ve 38 týdnu, poslední schůzky jsou v polovině června. Případné změny předem ohlásíme.

.
Mimořádné schůzky a akce probíhají vždy po dohodě s rodiči v různých termínech (většinou o víkendech). Jde jen o několik akcí do roka, jako setkání s provozem kolejiště před vánoci a před koncem školního roku a podobné akce u nás v KŽM, může to být i vycházka za nějakou zajímavostí na skutečné železnici. Dále jednou až dvakrát ročně jezdíme podle možností se žáky na provozní setkání českého klubu modulové železnice Zababov, kde je možnost zúčastnit se modelového provozu na velkých modulových kolejištích (obvykle Modletice u Prahy, případně i jiná místa - naposledy Lengefeld v Sasku).

Všechny technické a odborné záležitosti o kroužku a nárocích na žáky a jejich výbavu a pod. zjistíte na tomto webu, pod záložkou "Základní informace" (nahoře), ale i v dalších částech tohoto webu, případně přímým dotazem u vedoucích kroužku (kontakty viz viz dále).

KONTAKTY NA VEDOUCÍ:
Kroužek železničních modelářů je odborně veden těmito vedoucími:

Ing. Aleš Trdý, tel. 731 55 22 66, e-mail: ales.trdy12@gmail.com
hlavní vedoucí KŽM,
denní vedoucí - úterý začátečníci, středa začátečníci, čtvrtek začátečníci, čtvrtek pokročilí

řízení a koordinace činností celého KŽM, projektování, plánování a stavba kolejiště,
zaměření: projektování a výstavba mechanické části klubového kolejiště KŽM a vybavení KŽM (nábytek), truhlářské práce, projektování a výstavba části elektro, projektování a výstavba zabezpečovacího zařízení provozu stanic a jeho programování, modelový provoz, modelování kolejové části a traťových železničních staveb, modelování krajiny, koordinace spolupráce našeho KŽM s jinými subjekty.

Ing. Zdeněk Valter, tel. 733 14 22 25,
denní vedoucí - středa pokročilí,

zaměření: stavba pojezdů trakčních vozidel, DCC (tj. digitalizace řízení lokomotiv), strojní obrábění zejm. kovů a plastů, technika elektronické komunikace, výstavba části elektro, modelový provoz, modelování tratí a traťových železničních staveb, modelování krajiny, koordinace spolupráce našeho KŽM s českým spolkem mudulové železnice Zababov a evropským spolkem modulové železnice FREMO.