Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

E3 - Kirchhofovy zákony

Článek se připravuje...

V tomto článku po Ohmově zákonu vysvětlíme další základní zákony elektrotechniky. Když se nad nimi zamyslíme, tak jsou vlastně samozřejmé. Ale pro začátečníky v elektrotechnice, kteří si ještě nejsou úplně jistí Ohmovým zákonem, je potřeba je řádně vyložit.

Důsledky:
- Výsledná hodnota odporu u odporů řazených v sérii je jejich součet.
- Výsledná hodnota vodivosti u odporů řazených paralelně je součtem jejich vodivostí.