Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

09/2023 - Zahájení činnosti našich kroužků (KŽM)

Dne 19.9.2023 jsme zahájili činnost v našich úterních kroužků železničních modelářů (KŽM) a následně i středečních a čtvrtečních. Letos vedem celkem 6 kroužků KŽM. Navzájem jsme se seznámili, členové kroužků sdělili své modelářké projekty, udělal jsem školení BOZP a podobné záležitosti. Dále jsme jezdili ve stanici Světlá a trénovali posun, cílové brzdění a nájezd na vozy. Tím je ostatně potřeba v každém školním roce začít.
Dne 26.9.2023 jsme uvedli do provozu i naše další stanici Ledeč u které jsme přes prázniny stavěli novou část podle skutečnosti - starý kamenolom. V něm se těžilo do roku 1970 a potom se využíval pro nakládku kalamitního dřeva a pro další účely. Koleje kamenolomu jsou již tedy v provozu, ale jeho detailní vymodelování bude probíhat postupně v kroužcích pokročilých.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na napis tohoto článku...

Stavba nové části stanice Ledeč - kamenolomu
Jak jsem zmínil v úvodu tohoto článku, je naše stanice Ledeč (ve směru na Zruč) vybavena novou částí - kamenolomem. Ten byl (a jeho zbytky dodnes jsou) těsně u této stanice. Když jsme se v létě tohoto roku rozhodli použít původní zakončení stanice Ledeč pro nově budovanou stanici Čáslav, začali jsme intenzivně stavět i lom pro žst. Ledeč. Nejdříve jsem postavil rám tohoto dílu, potom jsme museli upravit malý spojovací regál, kde překážela střední stojina a koncem srpna jsem se konečně dostal k zabroušení čelní plochy rámu a ke vlepení přesných pouzder pro spojení nového dílu se stanicí. Nalepení podkladního korku a pokládka kolejí proběhla až začátkem září. V prvním týdnu kroužků jsme ještě do Ledeče nejezdili, ale ve druhém týdnu (od 26.9.2023) již byly koleje na segmentu s lomem položeny a zapojeny, takže jsme měli nový koncový díl této stanice v provozu. Mohli jsme tak opět zahájit provoz mezi stanicemi Světlá a Ledeč. Vymodelování této části kolejiště již budeme provádět spolu se staršími chlapci v kroužcích pro pokročilé.

Stavba nové stanice
Současně se stavbou kamenolomu u žst Ledeč jsme v září pokračovali ve výstavbě nové stanice Čáslav. Na stavbě nové stanice je ale hodně práce a je to běh na opravdu dlouhou trať. Doufám, že koncem školního roku 2023/24 by mohla být stanice Čáslav poprvé v provozu. Držte nám palce, aby šly naše práce co nejrychleji. Podrobnější popis prací na nové stanici Čáslav uvedu v příštím záznamu naší kroniky.

Naše práce přes létní prázdniny
Během letních práznin jsme udělali velký kus práce. Realizovali jsme projekt vypínání zásuvek, položili jsme základy rotundy v depu Světlá (včetně kolejí a prohlížecích jam), zabrousili jsme čelní (spojovací) plochy rámů pro novou stanici Čáslav, vyměřili jsme a vlepili jsme přesná pouzdra pro spojení pomocí čepů dílů stanice Čáslav a přilehlých dílů kolejiště, přilepili jsme na nové díly korek pod koleje, dokončili jsme pokládku kolejí na trati Světlá - Čáslav a na hranici stanice Čáslav, a záhájili pokládku kolejí v samotné stanici. Práce související s výstavbou kamenolomu (části stanice Ledeč) jsem již popsal výše.

Podrobnou reportáž z našich prací během letních prázdnin 2023 najdete v předchozím článku: http://www.kzm-praha4.cz/content/06-092023-na%C5%A1e-pr%C3%A1zdninov%C3%...

Přihlašování a odhlašování dětí z kroužků
Co mě hodně mrzí, je to, že jsem se teprve po prvních schůzkách našich kroužků dozvěděl od několika rodičů (teprve až po té, co jsem jim zatelefonoval), že si to rozmysleli a že jejich syn nebude do kroužku chodit. Když se koncem září dozvíme, že žák nebude do kroužku chodit, volná místa se pak již jen těžko obsazují novými zájemci. To by si rodiče měli uvědomit a pokud zjistí, že jejich dítě, do kroužku chodit nebude, okamžitě ho z kroužku odhlásit a brát ohled na další zájemce.

©A.T. - 16.9.2023, poslední aktualizace 6.10.2023