Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

03-05/2024 - Stavba modelů budov a jiné projekty v našem KŽM

V minulých záznamech kroniky jsem popsal jednak naše práce v kroužcích v lednu a v únoru 2024 a jednak ve zvláštním článku stavbu velkých budov v našem KŽM. V tomto článku se budu věnovat především pracím našich svěřenců a také nás vedoucích.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Chlapci v našich kroužcích pracují nadále na stavebnicích budov a dalších stavbách, z nichž vám přináším tuto obrazovou reportáž.

Stavba domků ze stavebnic z kartonu vypalovaného laserem
Naši začátečníci dokončují stavby malých železničních budov, chce se mi napsat domečků ze stavebnic z laserovaného papíru většinou od firmy KB Model. Tyto stavebnice mají tu výhodu, že se dají úspěšně barvit barvami ředitelnými vodou. V podstatě každý začátečník letos stavěl domek domek z vystřihovánky a potom ze stavebnice z laserovaného papíru. Přestože práce začátečníků vyžadují rady nebo přímo pomoc vedoucího, někteří hoši mají domky velmi pěkné. Po dokončení si je budou moci odnést domů. Na fotografiích bych chtěl ukázat některé pěkné práce.

Kosťa Kosolapov - 10 let postavil model dřevěného domku ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

Tomáš Nosek - 10 let - model dřevěné kůlny ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

Štěpán Musil - 10 let - model dřevěné kůlny ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

Josef Lang - 8 let - model strážního domku z vystřihovánky od Miroslava Londina od olomouckých modelářů. Tento chlapec je nejmladší z celkem 50 členů všech našich kroužků KŽM. Momentálně pracuje již na laserované stavebnici.

Jáchym Švyhnos - 14 let - model stavědla ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

Matyáš Vanke - 13 let - model stavědla ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

Michal Damborský - 12 let - model malého strážního domku ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model - Michal pracuje velmi pečlivě, uvidíme jak domek dopadne.

Matěj Gebauer - 19 let - model strážního domku z vystřihovánky od Miroslava Londina od olomouckých modelářů - i přes handicap tvůrce pěkně udělaný domek z vystřihovánky

Oliver Krčma - 13 let model malé čekárny ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model

T. Pohludka - 19 let - model dřevěné kůlny se záchodky ze stavebnice z laserovaného papíru od fimy KB Model. Velmi pěkně zpracovaná stavba, dosud rozestavěná, je naděje, že by mohla dopadnout celá velmi pěkně.

Když se nedaří...
Ne vždy vše dopadne tak, jak jsme si to plánovali. Na obrázcích pod článkem najdeme i ty případy, kdy dílo nedopadlo nejlépe. Těchto případů je však naprosté minimum. Oba zobrazené jsou výsledkem zbytečného spěchu a netrpělivosti. Když míchám barvu, může se stát, že výsledek není podle mého očekávání. Ale to přeci není důvodem, abych tuto barvu natíral na model!!! Potom se to jen obtížně zachraňuje, viz obrázky. Druhým zobrazeným případem, je model dřevěné kůlny, který není dobře sestaven, nosný podklad střechy nepasuje do stěn, krycí vrstva střechy byla lepena na po nátěru (černou barvou!!!) ještě nezaschlá na budovu a přitlačována velkou silou, takže se stěny zbortily. Chlapci pracují sice pod dohledem, ale samostatně. Na začátku každé schůzky kroužku všechny obejdu a řeknu jim (a většinou i ukážu) postup práce. A v průběhu kroužku obcházím, kontroluji, případně pomůžu. Ale bohužel nemohu úplně všechno ohlídat, zejména, když někteří trpí myšlenkovými zkraty a honem honem něco splácají v rozporu s mými instrukcemi. Drtivá většina chlapců se ale chová předvídatelně a když si nejsou zcela jistí, tak se zeptají.

Železniční stavby na dioramatech
Z loňského školního roku ještě dobíhají práce našich starších začátečníků (pokročilých), kteří je nestihli dokončit. Jedná se především o mostní stavby zasazené do krajiny.

Karel Tonika (12 let) pěkně zpracoval stavebnici malého železničního mostu Auhagen a její zasazení do krajiny. Díly plastové stavebnice sice nejsou bohužel natřené, ale diorama je vcelku pěkně udělané.

Tomáš Knotek (13 let) dělá také diorama s jiným typem malého mostu za stavebnice Auhagen. I on pracuje na začlenění mostu do krajiny. On si ale sám navrhnul pomocné zdivo a jeho křídla vytisknul na 3D tiskárně. Také si vybarvil všechny kameny zdiva a nechal bílé spáry. Tím tento projekt dozrál do vyššího levelu. Pro časovou náročnost tohoto projektu teprve dodělává zasazení mostu do krajiny.

Tadeáš Nový (12 let) zpracoval stavbu malého mostu z plnostěnného nosníku z ruky a nyní pracuje na jejím zasazení do krajiny. Opěry mostu dělá ze sádrových odlitků.

Radek Dufek (15 let) zpracoval stavbu malého mostu z plnostěnného nosníku z papírové stavebnice od firmy KB Model. Od této stavebnice použil i mostní opěry a most zasadil pěkně do krajiny. Nyní pracuje na zábradlích a dokončení krajiny (zatravnění, a dalších detailech).

Bohouš Daníček (26 let) pomalu ale jistě staví Rotundu v našem depu. Tato stavba je časově náročná, protože jsme museli většinu dílů stavebnice rozměrově (tvarově) upravit, případně vyrobit nové díly. S touto stavbou jsme začali o prázdninách roku 2023 a dosud probíhá. Podrobnější popis této stavby najdete pod tímto odkazem:

Práce vedoucích mimo vedení kroužků
My se Zdeňkem Valterem jako vedoucí pracujeme ve volných chvílích mimo vedení kroužků na různých menších i větších projektech. Postupně tak připravujeme práci pro modelářské práce našich svěřenců nebo sami děláme některé práce, které naši svěřenci nemohou zvládnout.

Návrh schodiště ke kapličce pro 3D tisk
Začátkem dubna jsem také nakreslil rukou návrh schodiště ke kapličce na obloukovém dílu poblíž zastávky Horní Ledeč. Zdeněk ho nyní překresluje v programu Fusion pro 3D tisk. Po vytištění chci schodiště předat některému zkušenějšímu modeláři na vybarvení a zasazení do krajiny.

Stavba základů krajiny na traťovém dílu Tr2-07
Traťový díl Tr2-07 je ten velký kus kolejiště s velkým mostem mezi stanicí Ledeč a zastávkou Horní Ledeč. Zatím je na něm byla odkrytá spodní dvoukolejná trať Světlá - Čáslav, která má být zakrytá krajinou a vést v tunelu. Krajina na pravé straně tohoto dílu klesá až na dno Pivovarského údolí, kudy "poteče" Pivovarský potok pod mostem. Směrem nalevo krajina bude stoupat až nad trať lokálky, která projde krátkým tunelem a vynoří se opět v zastávce Horní Ledeč. Nad tratí lokálky a nad tunelem bude most do ledečského hradu. Hrad Ledeč bude čnít nad krajinu dost vysoko. Základy celé této krajiny musíme postavit z pěnového polystyrenu a na povrchu vymodelovat. Detailní modelování skal a zatravnění, stejně jako stavbu hradu by měli dělat zkušení modeláři z řad členů našeho kroužku.

Další budovy v Ledči
Budovy na ledečském nádraží máme již hotovy. Ale v oblouku hned za nádražím chceme postavit modely domků podle skutečnosti od nádraží až k mostu pod hradem. Tento projekt počítá se stavbou cca 8 až 10 rodinných domků i větších budov. K tomu musíme ke každé plánované budově nakreslit výkresy. Další podrobnosti najdete pod tímto odkazem:

Příprava kabelových tras
Další kabelové trasy musíme konečně připravit. Tato trasa je pro obejití zdvihacího dílu, přes který nesmí být žádná průchozí kabeláž, jako je tomu u jiných dílů kolejiště. Do zdvihacího dílu půjde pouze nezbytné napájení kolejí (6 vodičů), případné osvětlení zastávky Horní Ledeč (2 vodiče) a detekce obsazení koleje lokálky kvůli přejezdu (4 vodiče). Měl by tedy stačit dvnáctipinový konektor. Tyto práce musím dělat jako vedoucí sám, ale členové kroužku by mi mohli s některými prácemi pomoci.

Příprava stavby modelu mostu v Ratajích
Spolu s Vojtou Chalupou již delší dobu koketujeme s možností stavby modelu obloukového ocelového železničního mostu v Ratajích nad Sázavou. Je to nádherné dílo a model by byl také velmi pěkný. Je to na hranici našich možností, ale Vojta by chtěl tento most po částech vytisknout. Ještě uvidíme, co se s tímto projektem bude dít dále. Zatím shromažďujeme podklady a zkoušíme jednotlivé konstrukční prvky. Máme sice výkresy z doby Rakousko-Uherska, ale na nich je minimum kót a chybí některé detaily. Naštěstí jsem již dříve (v letech 2008, 2014, 2022) nafotil celý most i jeho detaily. Letos v dubnu jsem ještě dofotil některé další detaily mostu v Ratajích a oměřil šířkové rozměry mostu, viz obrázek za článkem.
Konstrukční problémy stavby modelu mostu v Ratajích
Na jednom z obrázků za článkem je vidět výkres mostního oblouku pro model (v měřítku modelu). Z toho je vidět, že model bude (pokud ho skutečně postavíme) impozantní dílo. Délka modelu ratajského mostu vychází zhruba 85 cm. Ke stavbě modelu je potřeba připravit řadu věcí. Mimo jiné musíme zvolit vhodné materiály i detaily konstrukce mostu. Model chceme dělat co nejvíce podle skutečnosti. Most musí spolehlivě unést 2 lokomotivy (přípřež) i vozy vlaku. Požadovanou nosnost modelu volíme tedy 2 kg, raději spíše 3 kg. Proto je nutné, aby toto zatížení konstrukce mostu spolehlivě vydržela. To je ovšem dosti obtížný úkol, protože spodní část mostů je obecně namáhána na tah. S tím jsme samozřejmě počítali, ale 3D tisk lze provádět pouze po částech, které se vejdou na desku 3D tiskárny, takže celý most musíme lepit z těchto částí. Abych pravdu řekl, nemám příliš velkou důvěru v lepené spoje ani v materiál 3D tisku, zatěžované silou zhruba 10 kg. Musíme totiž uvědomit, že tahová síla, která natahuje spodní část mostu při jeho zatížení je několikrát větší, než tíha zátěže mostu. Navíc ještě každý z obou spodních podélných nosníků na okrajích železničního mostu v Ratajích je tvořen dvěma ocelovými pásy, mezi nimiž je mezera zhruba 50 cm, skrz níž je vidět!!! Kvůli modelovému vzhledu chceme tento průhled zachovat. To ale znemožňuje do krajního nosníku vložit výztuhu, nebo jej jakkoliv výrazně zesílit. Naštěstí jsou ale přímo pod železniční kolejí (přibližně pod kolejnicemi) další podélné nosníky. A do tohoto prostoru je vidět jen omezeně. Proto jsme tyto nosníky pod kolejí naprojektovali nikoliv jako "I" profil, ale jako jekl, do kterého chceme vložit pásek 3 x 1 mm z uhlíkových vláken. Zatížení mostu tedy ponese pásek z uhlíkových vláken a obal z materiálu vytištěného 3D tiskem a slepený z několika částí bude víceméně jen pro ozdobu. Zde ovšem hrozí nebezpečí, že by tepelná roztažnost nosníku ze dvou různých materiálů mohla tento kombinovaný nosník zničit. Když vezmeme možnost přepravy mostu na setkání modulové železnice v zimě při mrazu -25°C a v létě v autě při teplotách dejme tomu +50°C, tak máme rozdíl teplot blížící se 80°C. A tento rozdíl teplot musí materiál kombinovaného nosníku vydržet. Musíme jej tedy otestovat. Zatím jsme provedli test nosníku v mrazáku při teplotě -23°C. Tento test nosník vydržel. Sice se mírně prohnul, ale lepidlo na koncích nosníku vydrželo. Další test jsme provedli v autě za sklem při slunečném počasí.
Nosník jsem v autě vozil asi 3 týdny. Žárem se trochu zdeformovaly plastové konce nosníku, jinak nosník testem prošel bez závad.

©A.T. - 4.4.2024, poslední doplnění textu a fotografií 8.6.2024