Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

03-04/2022 - Naše práce na jaře 2023

Letošní únor i začátek března byl chladný. I když bylo v dubnu již o něco tepleji, bylo počasí ještě také všelijaké. Tím spíše jsme měli větší chuť k modelářským pracím u nás v KŽM. V březnu v kroužcích začátečníků naši hoši pracovali na dioramatech s kolejí a skálou, případně dioramata s mostem. V dubnu probíhají na dioramatech většinou již jen dokončovací práce. Probíhá však i řada dalších prací na stavbě kolejiště a jeho doplňků, jako stavba budov včetně jejich osvětlení, dokončování stanice Ledeč, modelování ve stanici Světlá, výroba návěstidel a podpůrný 3D tisk potřebných dílů. O tom se dočtete v následující reportáži z našich KŽM.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Stavba dioramat
Touto disciplínou si musí projít každý člen našich KŽM. Jde o cvičné práce, na kterých hoši trénují postupy při stavbě krajiny. I letos jsme se začátečníky zahájili stavbu jednodušších dioramat s kolejí a skálou a již se pomalu blížíme ke konci těchto prací. Na dioramatech s mostem je přeci jen více práce, ale i ta bychom měli většinou do prázdnin dokončit. Přiložené obrázky ukazují tyto práce.

Dokončovací práce ve stanici Ledeč
Stanice Ledeč byla první naší stanicí, kterou jsme postavili a uvedli do provozu. Od té doby uplynulo hodně času, ale i hodně práce na této stanici. Konečně máme již v této stanici vyrobeny všechny budovy. Řadu z nich jsme museli postavit z ruky, protože na ně žádná stavebnice na trhu neexistuje. Proto to přibývalo pomalu - během posledních šesti let. Připomínám, že všechny stavby i celou stanici Ledeč děláme podle skutečných předloh. Staniční budovu postavil Tom Bartoň, Vodárnu postavil Bohouš Daníček, obě ze stavebnic od firmy KB Model. Ostatní budovy se musely stavět z ruky a všechny postavil Matouš Havel. Jedná se o budovu skladiště, malou spojovací budovu, zděnou budovu záchodků a budovu traťmistra. V současné době Matouš Havel dokončuje právě budovu traťmistra ve stavebním slohu vycházejícím z kubismu (skutečná budova je z roku 1925) a drobné boudy postavené později kolem ní. V budově traťmistra zvažujeme udělat také osvětlení. Jsou také již dokončeny téměř všechny povrchy stanice, tj. zatravnění, zaštěrkování kolejí, vydláždění volné skládkové plochy pomocí betonových panelů, stavba silnice. Nesmíme také zapomenout na samostatnou nakládací rampu, kterou udělal již před časem Bohouš Daníček. V současné době probíhá úprava okolí budovy traťmistra, tedy posledních zhruba 6 decimetrů čtverečních plochy stanice Ledeč (z celkové plochy stanice 210 dm2).
Ještě zbývá dořešit osazení stanice návěstidly a definitivní ovládací panel stanice a také její osvětlení, ale dosud jsme nenašli výrobce vhodných stožárů osvětlení.
Kromě toho bychom rádi dokončili i žolíky, tj. krátké segmenty kolejiště, pomocí kterých lze stanici připojit na modulovou železnici. Na nich je potřeba domodelovat krajinu. Počátkem června 2023 se chceme zúčastnit provozního setkání modulové železnice evropského klubu FREMO a Zababov v Milevsku. Proto bychom rádi dokončili na modelu stanice Ledeč co nejvíce detailů.

Modelářské práce ve stanici Světlá
Zde nyní běží několik projektů. Jednak jde o modelářské dokončení točny (v podstatě již jen o dokončení patiny dna jámy), dále o stavbu rotundy do PLD Světlá a konečně o stavbu dvou mostů přes říčku Sázavku těsně za zhlavím (směrem na Ledeč a Čáslav). Všechny tyto práce podrobně uvedeme v květnovém záznamu této kroniky.

Naše vlastní výroba návěstidel
Jak jsem zmínil již v předchozích zápisech kroniky, světelná návěstidla si chceme vyrábět sami. Vede nás k tomu fakt, že návěstidla jsou velmi zranitelnou součástí kolejiště a je proto potřeba je snadno a rychle z kolejiště vyndat při různých pracích, kdy by mohla být poškozena. Přitom na našem trhu se sice prodávají návěstidla podle vzorů našich drah (ČSD a ČD), ale buď mají dole pájecí drátové vývody, nebo jsou osazena konektorem, který je příliš velký, je nad terénem krajiny a působí nemodelově. Co všechno kromě technologie leptů z mosazného plechu a 3D tisku je třeba k výrobě návěstidel zvládnout, podrobně uvedeme v květnovém záznamu této kroniky. K tomuto tématu je několik obrázků v příloze tohoto článku.

3D tisk
Prostorový tisk neboli 3D tisk je mocným nástrojem modeláře. Dá se s ním vytisknout téměř cokoliv, ale nesmíme zapomínat, že je to jen jeden z nástrojů. Jeho osvojení je však dosti náročné. Naše práce na osvojení 3D tisku i její výsledky podrobně uvedeme v květnovém záznamu této kroniky. K tomuto tématu je několik obrázků v příloze tohoto článku.

Jak je z předchozího vidět, práce se rozběhly nyní větším tempem, ale stojí nás to všechny hodně času.

Exkurze na staveništi metra D
Koncem března jsme uskutečnili exkurzi na staveništi metra D. Více o tom najdete v naší reportáži ve složce Akce usutetčněné.

© A.T. - vloženo 10.3.2023, poslední úpravy 9.5.2023