Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2023 - Práce v našem KŽM po novém roce

Během ledna 2023 jsme se věnovali především těmto záležitostem: vědomostní testy, zahájení modelářských prací v kroužcích začátečníků, úpravy a doplnění nábytku a další práce...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Vědomostní testy
Cílem testů nebylo známkování (bodování) našich kluků, ale zjištění znalostí. Při vědomostních testech jsem zjišťoval jaké znalosti si za první pololetí naši svěřenci z našich kroužků odnesli, a na co je potřeba se v teorii ještě zaměřit. Ve druhém pololetí bude již méně teorie a přibude tréning krajinářských modelářských prací.

Zahájení modelářských prací v kroužcích začátečníků
Ve všech začátečnických kroužcích (včetně kroužku pro nejmenší) jsme zahájili cvičné modelářské práce. První prací je zatravnění malého kousku polystyrenu. Podklad pro zatravnění měří jen 10x12 cm, ale je to právě taková plocha, kterou chlapci mohou stihnout během schůzky zatravnit. Pro zatravnění používáme travní foliáž (od firmy Model Scene) natrhanou na kousky. Cílem této cvičné práce je umět poskládat (a přilepit) kousky foliáže těsně k sobě tak, aby mezi nimi nebyly vidět mezery ani podkladní vrstva foliáže. To budou chlapci potřebovat při dalších cvičných pracích jako je "diorama s kolejí a skálou" a v druhém roce případně "diorama s malým mostem", později případně při samostatné práci na svém kolejišti.

Úpravy a doplnění nábytku
Kromě toho připravujeme prostory nutné pro postavení skryté stanice Čáslav. Ve spodní části spojovacího regálu jsme vytvořili další poličku, tentokrát pro modelářské latě, kterou jsme tam kdysi mívali. Pod poličku se ovšem již nevešla stávající skříňka pro skladování barev, takže jsme ji museli přemístit a do uvolněného prostoru jsme vyrobili novou skříňku na míru, kam dáme část barev. Původní skříňku jsme dali pod kolejiště pod okno. Barev neustále přibývá, takže se nám to docela hodí. Součástí úpravy spojovacího regálu je i nátěr nosných jeklů. Ty jsme použili z původního regálu, který byl ale kratší, takže je bylo potřeba nastavit (navařit). Tím šetříme materiál. Navařené kousky jsme museli natřít.

Zadní stěna z lamina
Součástí výše popsaných úprav bylo připevnění pokračování zadní stěny z bílého lamina, tak jak jsme to již před časem udělali za budoucí stanicí Čáslav (dříve na tom místě stávala stanice Ledeč). Lamino jednak přikrylo nevzhledné stojiny spojovacího regálu a velkého regálu za Ledčí a za obloukem pod oknem a jednak nám v budoucnu umožní snadné připevnění různých informačních "cedulí", případně fotografií. Nyní tedy máme za kolejištěm stěnu z bílého lamina od vstupních dveří až pod okno v délce přes 11 metrů. Na tuto stěnu chceme dát různé informace o stanicích a návody obsluhy stanic a další. Nejobtížnější bylo napasování lamina a svrtání děr s otvory v úhelnících připevněných na stojinách spojovacího regálu. Další části šly udělat již docela snadno. Abychom vůbec mohli lamino připevnit, museli jsme vystěhovat celou stanici Ledeč až po zdvihací díl (celkem 8 dílů kolejiště). Na stojiny u spojovacího regálu jsme museli připevnit pomocné úhelníky, do kterých jsme vyvrtali díry a vyřezali závity (M6). Do děr ve stojinách jsme zanýtovali nýtovací matice M6. Do všech těchto děr se závity jsme šroubovali připevňovací šrouby a lamino tak namontovali na své místo.

Další práce
Na kolejišti probíhají různé modelářské práce, jako např. usazování mostu v Ledči přes pivovarský potok pod hradem. Most má dvě kamenné části celkem se třemi oblouky a jednu ocelovou část a je potřeba jej před přilepením pečlivě podložit a vyrovnat tak, aby kolej na něm nebyla zvlněná. To se nakonec podařilo, viz obrázek při lepení mostu na podklad. Dále jsem vlepil staniční budovu v Ledči na své místo. Matouš Havel dokončuje budovu traťmistra v Ledči a přilehlé kůlny a provede posypy kolem těchto budov. Tím se čím dál více blížíme k dokončení této stanice. Chybí již jen odjezdová návěstidla, lampy pro osvětlení stanice a definitivní ovládací pult. To je za leden všechno.

©A.T. - 12.1.2023 , poslední revize článku a fotografií 3.2.2023