Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

O našem KŽM

Obsah této složky

Samostatnou složku našeho webu "O našek KŽM" jsem založil proto, abychom mohli na jednom místě soustředit všechny podstatné informace o letošním výročí vzniku kroužků železničních modelářů v Hobby centru 4 a dále o plánování a realizaci přístavby pavilonu A a v důsledku toho i rozšíření pracovny našeho KŽM a tím i k rozšíření našeho kolejiště. Tyto práce probíhají od léta 2020 až do roku 2022 a jsou podrobně popsány v řadě článků naší Kroniky zde na našem webu. Sem jsem přetáhnul a upravil články, které tato temata popisují souhrnně. Jedná se o tyto články:

- Patnác let od vzniku KŽM
- Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM
- Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

Patnác let od vzniku našeho KŽM

V září 2022 to bude již 15 let od vzniku kroužku železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4. Tehdy jsem začínal jako vedoucí sám s jedním kroužkem a s 8 žáky základní školy. Začínali jsme velmi skromně s malým domácím kolejištěm, které jsem zapůjčil k provozu a jen s několika modely kolejových vozidel.

Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM

Následující článek popisuje plánování a realizaci akce "Přístavba pavilonu A" a náš podíl na ní. V důsledku této akce se rozšířila pracovna našeho KŽM na dvojnásobnou plochu, celkem na 74m2. Proto jsme mohli rozšířit naše kolejiště i pracovní plochy. Tyto práce probíhaly převážně vždy v letních měsích v letech 2020 až 2022 a jsou popsány v následujícím článku zde nebo podrobně v Kronice na našem webu. Zde jsou tyto práce popsány souhrnně od prvních plánů až po realizaci stavby.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši naše práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu ještě se stručným líčením naší spolupráce s firmou provádějící přístavbu a pokračuji s následujícími prácemi při stavbě nábytku do naší pracovny, ale především při rozšiřování našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2022. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla, i když některé postupy práce zde ukážeme. Podrobně je ale vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2022.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Syndikovat obsah