Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Naše klubové kolejiště

Zde naleznete plány našeho klubového kolejiště včetně vysvětlení jeho námětu, dále popisy jednotlivých částí kolejiště včetně ilustračních fotografií z jejich výstavby i provozu, a další informace a komentáře...

Uspořádání kolejiště, kolejové plány a celkové fotografie kolejiště

Uspořádání kolejiště
Z vlakotvorné stanice Brod (na plánu vpravo dole), která má 6 staničních kolejí a pod oknem ještě dalších 5 kolejí odstavných, vychází hlavní dvoukolejná trať (cca 6 metrů) a vede do stanice Světlá (9 staničních kolejí a samostatné kolejiště depa). Ze Světlé dvoukolejka pokračuje dál do malé skryté stanice Čáslav, kde končí. Skrytá stanice Čáslav je ukrytá pod terénem žst. Ledeč, takže není na plánu vidět. Kromě toho ze Světlé odbočuje místní trať (lokálka), která stoupá (se sklonem 20 až 36%)do stanice Ledeč, kde končí.

Pro běžný modelový provoz se žáky v kroužku se bude používat jen stanice Světlá, Čáslav (po dokončení) a Ledeč, samozřejmě včetně příslušných propojovacích tratí. Tyto moduly jsou stálou částí našeho klubového kolejiště v pracovně KŽM.

Kromě toho se počítá s tím, že na větší akce pro členy kroužku nebo pro veřejnost bude možné ke stálemu kolejišti připojit i stanici Brod mimo pracovnu KŽM (na plánu vpravo dole) pomocí příslušné propojovací trati vedené přes chodbu (samozřejmě se spojením výpravčích po telefonu).

Postup stavby klubového kolejiště

V tomto článku najdete jednak aktuální stav prací na výstavbě jednotlivých částí velkého kolejiště našeho KŽM, před tím však také stručnou historii vzniku a stavby kolejiště zasazenou do časové osy.

Historie vzniku a stavby klubového kolejiště

Skrytá stanice Brod

Naše pomyslná hlavní dvoukolejná trať (ze které ve Světlé odbočuje lokálka) začíná ve skryté stanici Brod. Tato skrytá stanice simuluje skutečnou stanici Havlíčkův Brod (a celou přilehlou hlavní trať) a v našem pojetí je vlakotvorná. Stanice bude za provozu umístěna mimo pracovnu KŽM a ke zbytku kolejiště bude připojena přes chodbu cca sedmimetrovou dvoukolejnou tratí.

Sst. Brod má vyprojektováno šest staničních kolejí pro příjem a vypravování vlaků a pět dalších odstavných kolejí pro odstavení souprav a pro posun. Ze stanice Brod vychází dvoukolejná trať směrem na Světlou.

Traťové moduly hlavní trati Tr01 (Brod - Světlá)

Trať Tr01 Světlá - Brod je dvoukolejná hlavní trať. Traťové díly Tr01-01 až Tr01-08 byly od roku 2011 ve stadiu po dokončení hrubé truhlářské stavby. Tehdy jsem vyrobil tyto díly:
- Tr01-01 - obloukový díl u stanice Brod
- Tr01-02 a Tr01-03 - Dva rovné traťové díly
- Tr01-04 - Obloukový díl mezi Brodem a Světlou
- Tr01-05 - Rovný krátký spojovací díl mezi oblouky
- Tr01-06 - Druhý obloukový díl u Světlé
- Tr01-07 - Rovný krátký díl u žst. Světlá
- Tr01-08 - Rovný krátký díl u žst. Světlá

Stanice Světlá

Stanice Světlá je odbočnou stanicí s průběžnou dvoukolejnou hlavní tratí Havlíčkův Brod - Kolín s odbočením lokálky do Ledče. Náš model této stanice je modelován volně na námět skutečné stanice Světlá nad Sázavou. Zatímco ledečské zhlaví je víceméně podle skutečnosti, jen mírně zkrácené, museli jsme stanici z prostorových důvodů jednak výrazně zkrátit ze 14 metrů na necelých 7 metrů a navíc ještě "ohnout" kolem zdí pracovny KŽM a brodské zhlaví dost upravit.

Traťové moduly se souběhem tratí Světlá - Vlkaneč a Světlá - Ledeč

Traťové moduly Tr2-1, Tr2-2, Tr2-3 a Tr2-4 znázorňují souběh hlavní dvoukolejné trati (Světlá - Vlkaneč) a místní trati (Světlá - Ledeč). Obě trati vycházejí ze stanice Světlá a zatímto hlavní trať klesá se sklonem 10 až 15 promile, lokálka naopak stoupá se sklonem 15 až 35 promile. Zatímco na části Tr2-1 (u Světlé) začínají obě trati ve stejné výšce, je na druhém jejím konci, na části Tr2-4 výškový rozdíl obou tratí cca 200 mm. Tímto pojetím se souběhem obou tratí se dosti odchylujeme od modelovosti, ve skutečnosti se obě trati hned ve Světlé rozházejí.

Stanice Ledeč

Ve skutečnosti je Ledeč první stanicí na lokálce ve směru ze Světlé do Čerčan (tzv. Horní Posázavský Pacifik). V našem modelu byla stanice Ledeč první zprovozněnou stanicí našeho modelového kolejiště (od dubna 2010). Nejen, že jde o model skutečně existující stanice (Ledeč nad Sázavou), ale její kolejový plán je proveden přesně podle skutečnosti a přesně v měřítku (1:87). Jedinou odchylkou oproti skutečnosti je zkrácení výhybek, které je dané použitím výhybek Tillig Elite EW3 s úhlem odbočení na srdcovce 9 stupňů, ve skutečnosti se používají výhybky s úhlem odbočení 6 stupňů.

Skrytá stanice Čáslav

Skrytá stanice Čáslav bude zakončením naší pomyslné hlavní trati Havlíčkův Brod - Kolín. Sst. Čáslav (původně to měla být Vlkaneč) bude umístěna v dosti omezeném prostoru pod stanicí Ledeč, takže se zde plánují jen obraty vlaků, resp. objíždění hnacích vozidel.

Tato stanice je dosud (12/2017) ve stádiu po dokončení hrubé stavby modulů. Připravuje se přesné spojení na ocelové čepy a vlepená pouzdra, dále bude následovat pokládka kolejí a elektrická část včetně ovládání.

Na výstavbě této stanice plánujeme pokračovat až po dokončení stanice Brod.

A.T. 28.12.2017

Syndikovat obsah